Mobilna aplikacija za prijavu nuspojava lijekova

Agencija za lijekove i medicinske proizvode "Halmed" predstavila je mobilnu aplikaciju namijenjenu prijavljivanju sumnji na nuspojave lijekova. Korisnici mogu pratiti i sve vezano uz sigurnu primjenu lijeka, čime se poboljšava povezanost pacijenata i zdravstvenih djelatnika.
Pacijenti od danas putem mobilne aplikacije mogu postići još veću sigurnost prilikom primjene lijeka. Aplikacija je korisna pacijentu jer tako može prijaviti nuspojavu, a Agenciji jer na taj način biljeći koliko je takvih sličnih nuspojava zabilježeno u svjetskoj bazi nuspojava.
Prema posljednjem HALMED-ovom izvješću, u Hrvatskoj se najčešće prijavljuju popratne pojave citostatika, zatim lijekova za kardiovaskularne bolesti, onih za sustavne infekcije kao i cjepiva. U protekloj godini najviše je takvih prijava podnijela ova magistra farmacije nakon razgovora s pacijentima.