Zašto Hrvatska kasni s donošenjem zakona o duhanskim proizvodima?

Služba za promicanje zdravlja 31. svibnja 2016. organizira obilježavanje Svjetskog dana nepušenja u povodu kojeg će biti predstavljena brošura "Više niste sami - trudnoća i pušenje", namijenjena budućim majkama kao dodatni poticaj u donošenju odluke o prestanku pušenja.

Pušenje i općenito izloženost duhanskom dimu za vrijeme i nakon trudnoće donosi velike zdravstvene rizike kako za majku tako i za dijete. Namjera je upravo ove brošure edukativno djelovati na buduće majke, ali pružiti i dostupne materijale stručnjacima koji rade s budućim majkama kako bi se njima koristili u razgovoru o pušenju. Brošura ukratko daje informacije o tome što je ovisnost odnosno ovisnost o pušenju (nikotinu), zatim koje su štetne posljedice pušenja za trudnicu i plod, ali i o štetnosti pušenja tijekom dojenja te štetnosti pasivnog pušenja za majku i dijete.

Svake godine Svjetska zdravstvena organizacija i partneri obilježavaju Svjetski dan nepušenja ističući zdravstvene rizike vezane uz uporabu duhana i zagovarajući učinkovite politike u smanjenju konzumacije duhana. Svjetska zdravstvena organizacija naglašava kako, uključujući pasivno pušenje, godišnje od posljedica pušenja umre oko šest milijuna ljudi, od toga pet milijuna uslijed izravne uporabe duhana, a procjena je 600 tisuća nepušača od posljedica izloženosti duhanskom dimu (“pasivno pušenje”).

Prema podacima “Istraživanja o uporabi duhana u odrasloj populaciji Republike Hrvatske” provedenog 2014./2015., u Hrvatskoj puši 31 posto stanovništva (35,3% muškaraca, 27,1% žena). Od nepušača 21 posto izloženo je duhanskom dimu u svom domu (podjednako muškarci i žene): najizloženiji su nepušači u najmlađoj dobnoj skupini 15-24 godine.

Ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana nepušenja posvećeno je osvještavanju važnosti i učinkovitosti mjere standardiziranog pakiranja duhanskih proizvoda, tzv. plain packaging, u globalnoj borbi protiv epidemije pušenja. Takav način jediničnog pakiranja ograničava ili zabranjuje dizajn pakiranja (korištenja loga, boja) te dopušta isticanje samo ime brenda i proizvoda tiskanog u jasno definiranoj boji i obliku slova (crno-bijelo ili nacionalno određene boje), informacije o količini proizvoda u pakiranju, porezne markice i ostale zakonom propisane informacije. Ukratko, cilj je navedene mjere smanjiti privlačnost duhanskih proizvoda. Iskustva primjene ove mjere pokazuju njenu učinkovitost u smanjivanju prevalencije pušenja među mladima u dobi od 14 godina i više.

Članice EU-a imaju rok do 20. lipnja za usklađenje nacionalnih zakona s EU zakonom o duhanskim proizvodima koji su Europski Parlament i Vijeće donijeli prije dvije godine. Do tada na snagu trebaju stupiti mjere kojima bi se dalje smanjivao broj pušača i time spriječio dio od 700 tisuća smrti od posljedica konzumacije duhana godišnje u Europskoj uniji.

O tome su u Studiju 4 govorili Biljana Borzan, zastupnica EU parlamenta, i psihijatar Boris Gracin iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar". Gracin je napomenuo da su procjene EK da bi oko tri posto ljudi zbog ove direktive prestalo pušiti, što je velik broj. Nadaju se boljem učinku kampanje na mlade generacije. Tri stvari uvjetuju hoće li osoba prestati pušiti – stupanj ovisnosti o cigaretama, motivacija da prestane i podrška okoline u procesu odvikavanja. Pomaže stručna pomoć u Školi nepušenja, u malim grupama – između 50 i 60 posto osoba ostavi se cigareta, dodao je.

Komisija će odrediti kakve kazne čekaju države koje nisu počele provoditi direktive – kažnjavanje je u 4 stupnja, od opomene do financijeske kazne za svaki dan kašnjenja, objašnjava Borzan.  Osam zemalja kasni, a dio ih namjerava donijeti još strože zakone, poput australskog plain packaginga. Što se tiče Hrvatske, odgoda postoji bez posebnog objašnjenja, što jako iznenađuje Borzan. Ne vjeruje da je stvar u lobiranju industrije, jer su imali dovoljno vremena za prilagodbu.