Financijalac Tonija Miluna: Inflacija

Matematičar Toni Milun u ovotjednom Financijalcu objašnjava kako se računa inflacija.

Uzeo je dva proizvoda - jabuke i kruške. Jabuke su s 10 kn poskupjele na 12 kn, znači za 20%. Kruška je pak poskupjela s 20 kn na 30 kn, znači za 50 %. Iz ovoga bi se dalo zaključiti da je poskupljenje ustvari prosjek tih cijena i da ono iznosi 35%. No, Milun pojašnjava kako je u računanju inflacije bitno koliko se kojeg proizvoda kupuje. Ako u prosjeku kupujemo 8 puta više jabuka nego krušaka, onda će i promjena cijene krušaka također 8 puta više utjecati na indeks potrošačkih cijena.

Kako se 'snimaju' i uspoređuju cijene proizvoda u Hrvatskoj poznati je matematičar provjerio na terenu sa svojim gostom Stankom Rezo Iz Odjelu za statistiku Grada Zagreba. Obišli su jednu voćarnu, hotel i salon cipela. U sljedećoj računici Milun si je uzeo za zadatak izračunati živimo li mi u Hrvatskoj danas bolje, jednako ili lošije nego prije 15 godina s obzirom da je u tom razdoblju inflacija iznosila prosječno nešto više od 2% godišnje.

No, nisu ni plaće mirovale. Prosječna mjesečna neto plaća u 2015. iznosila je 5565 kn, a u 2000. samo 3326 kn. Plaća se znači uvećala za 2239 kn, odnosno više od 3% godišnje što je još uvijek više od inflacije. Sve računice kao i zanimljiv intervju s Miroslavom Jošić iz Direkcije za ekonomske analize HNB-a gledajte petak od 8.20 na HRT4 ili online na www.hrti.hr.