Vijeće Filozofskog fakulteta za razrješenje dekana Previšića

Nakon višesatne rasprave, većina članova Fakultetskog vijeća zagrebačkoga Filozofskog fakulteta glasovala je za pokretanje postupka razrješenja dekana Vlatka Previšića.

Članovi vijeća dekanu zamjeraju da je kršeći proceduru pokušao nametnuti ugovor o zajedničkom dvopredmetnom studiju s Katoličko-bogoslovnim fakultetom i da je, kršeći Statut fakulteta i protivno odluci Vijeća, onemogućavao u radu prodekanicu koja se tome javno usprotivila.

Prema statutu fakulteta, u sljedeća dva mjeseca vijeće treba završiti postupak razrješenja, a u međuvremenu dekan ima pravo očitovati se o tom zahtjevu.