Sabor raspravlja o izmjenama Zakona o ravnopravnosti spolova

Hrvatski sabor nastavit će 3. sjednicu raspravom o izmjenama Zakona o ravnopravnosti spolova. 

Najavljene zakonske izmjene potaknulo je Ministarstvo socijalne politike i mladih radi jačanja pravne zaštite građana i usklađivanja s pravnom regulativom Europske unije. Njima bi se trebala urediti sveobuhvatna zaštita od viktimizacije te provesti načela jednakih mogućnosti i postupanja prema muškarcima i ženama pri zapošljavanju i radu.