Kako vlada tehnička Vlada?

Do vladine odluke o finaciranju Pelješkoga mosta proći će barem pola godine pa će je sigurno donjeti nova Vlada. No tehnički ministar Šustar razrješio je dužnosti Borisa Jokića i najavio imenovanja novih članova stručne skupine.

Nedvojbeno je ustanovljeno da bez obzira što se radi o tehničkoj vladi da se smije donjeti takva odluka znam da se o tome raspravljalo, taj argument je raščišćen, utvrđeno je da tu zaista nema nikavog spora kao uostalom što je bivši tehnički ministar Mornar produžio djelovanje ekspertnoj radnoj skupini, kazao je Predrag Šustar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta.

Novo imenovani mogu biti samo vršitelji dužnosti i to jedino kada se bez njih ne može nastaviti rad nekog tijela državne uprave, tvrdi stručnjak za ustavno pravo Mato Palić s Pravnog fakulteta u Osijeku. Kurikuralna reforma je neupitno nešto što je u širem javnom interesu za sve građane u RH, osobito za najmlađe koji prolaze kroz period obrazovanja, i u tom dijelu smatram da nema u takvoj odluci ništa sporno.

Do 15. srpnja tehnička Vlada u Sabor može poslati i hitne izmjene Zakona. Pojedini ministri kažu da neće gubiti vrijeme dok se čeka nova vlada. Mišljenja su da se odluke moraju pripremiti, a da li će one biti uvrštene već sada, u ovome vremenu, putem vladine uredbe ili u novom sazivu sabora  je nešto što će procjeniti.

No, tehnička vlada mogla bi usporiti projekte jer se državna tijela boje odlučivati za vrijeme političke krize,  tvrdi primorsko goranski župan Zlatko Komadina.To nečinjenje zapravo je najveći krimen ovakvih nestabilnih vlada, a sad je čak i nemamo tehnički vladu, tek sad ništa ne smiju poduzimati, nego samo osiguravati hladni pogon, poručio je. 

Pa ako bude trebalo, tehnička Vlada može se i zadužiti zbog troškova funkcioniranja državnog sustava.