Preminuo mons. Srećko Felix Diomartich

Na katoličkom groblju Calvary u Los Angelesu pokopan je moninjor Felix Diomartich, dugogodišnji svećenik hrvatske katoličke crkve u tom američkom gradu. Monsignor Diomartich preminuo je 7. lipnja u 103. godini.

Od omiljenog katoličkog svećenika u hrvatskoj zajednici oprostili su se brojni vjernici u Kaliforniji. U crkvi Zvijezda mora u San Pedru oko 400 prijatelja i poštovatelja molilo je krunicu za njega.

U crkvi sv. Ante u Los Angelesu, u kojoj je monsinjor Diomartich bio župnik 37 godina, misu je predvodio nadbiskup LA-a Jose Gomez, a na ispraćaju hrvatskog svećenika sudjelovao je i kardinal Roger Mahony.

Podrijetlom s otoka Zlarina, Srećko Felix Diomartich u svećeničkoj je službi proveo 75 godina. Školovao se u Splitu i Zagrebu, a doktorirao je teologiju i kanonsko pravo na papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Pastoralnu službu u SAD-u počeo je 1947. u New Yorku.