Ražine će napokon imati kanalizaciju, i to modernu, za osam milijuna €

U Šibeniku se nastavljaju radovi na izgradnji kanalizacijske mreže za jugoistočni dio grada vrijedni gotovo 8 milijuna eura.

Na red su došle gradske četvrti Ražine Gornje i Donje. Ondje će preostale ulice i kućanstva na jesen napokon dobiti kanalizacijsku mrežu i priključak.

Više od pola stoljeća građani su čekali taj dan - kada će septičke jame  napokon zamijeniti moderna odvodnja.

Iskopi bi trebali biti gotovi u rujnu, nakon čega slijedi priključenje kućanstava na mrežu.

Izgradnja infrastrukture u Ražinama dio je mnogo većeg projekta započetog prije 2 godine.

Iako su Ražinci dugo čekali ovaj dan, ipak su neki nezadovoljni organizacijom. I to ponajprije prometa. Na potezu je Gradska uprava koja promet mora bolje regulirati. Pogotovo zato jer je vrijeme turističke sezone,  pa tako i u ovo nekoć radničko naselje sve češće navraćaju i turisti.