Do 2030. umrijet će 69 milijuna djece - od uzroka koji se mogu liječiti

UNICEF je objavio najnovije Izvješće o stanju djece u svijetu u kojemu se upozorava da će, prema sadašnjim trendovima, 69 milijuna najsiromašnije djece mlađe od pet godina do 2030. umrijeti od uzroka koji bi se mogli spriječiti.

Ako se svijet više ne posveti djeci koja odrastaju u najtežim uvjetima, do 2030. godine koja je prijelomna godina za UN-ove Ciljeve održivog razvoja 167 milijuna djece živjet će u siromaštvu, a 750 milijuna djevojčica bit će udano u dječjoj dobi.

UNICEF-ovo izvješće o stanju djece u svijetu jasno pokazuje što će se dogoditi najsiromašnijoj djeci ako vlade, donatori, tvrtke i međunarodne organizacije ubrzo ne odgovore na njihove potrebe.

Izvješće je pokazalo da je u proteklom razdoblju postignut znatan napredak u spašavanju života djece, broju djece koja se školuju i smanjivanju broja siromašnih.  Tako je od 1990. prepolovljena smrtnost djece mlađe od pet godina, u 190 zemalja ujednačen je broj djevojčica i dječaka koji pohađaju školu te je gotovo prepolovljen broj ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu.
Ipak, prema izvješću, taj napredak nije bio ni ujednačen ni pravedan.

Izgledi djece nigdje nisu tako loši kao u subsaharskoj Africi, gdje najmanje 247 milijuna djece, odnosno dvoje od troje djece, odrasta u teškom siromaštvu, lišeno gotovo svega što je djeci potrebno za preživljavanje i razvoj. Ako se današnji trendovi nastave, u subsaharskoj Africi do 2030. godine gotovo 69 milijuna djece umrijet će prije svog petog rođendana od uzroka koji se mogu spriječiti, više od 60 milijuna djece osnovnoškolske dobi neće ići u školu, a 9 od 10 djece živjet će u ekstremnom siromaštvu.

Pokazalo se u različitim dijelovima svijeta da, primjerice, novčana pomoć obiteljima osigurava da djeca dulje ostaju u sustavu obrazovanja. Svaka dodatna godina djetetova školovanja povećava njegove prihode u odrasloj dobi za u prosjeku 10 posto. Također, za svaku dodatnu godinu školovanja za mlade odrasle ljude u nekoj državi stopa siromaštva u toj državi pada u prosjeku za 9 posto.

Nejednakost, kaže UNICEF-ovo godišnje izvješće, nije ni neizbježna ni nepremostiva. Kvalitetniji podaci o najsiromašnijoj djeci, sveobuhvatna rješenja za izazove s kojima se djeca susreću i inovativni načini rješavanja poznatih problema, pravednija raspodjela sredstava i pojačani napori zajednica mogu doprinijeti tome da sva djeca u svijetu imaju jednake mogućnosti.