Školstvo u središtu izbornih kampanja, no godinama se ništa ne mijenja

Već 25 godina u školstvu se mnogo obećava, a malo toga ispunjava. Školstvo je hit u predizbornim kampanjama, no kad utihnu izborne parole, malo toga se realizira.

Od obećanja i otrcanih fraza u školstvu već su svi umorni: jednaki uvjeti za sve učenike, licenciranje ravnatelja, obvezna informatika, strukovna matura, a o lakšoj školskoj torbi da se i ne govori. Bez političke volje, bez onog temeljnog ulaganja novca u sustav obrazovanja onda se ti ministri snalaze, gube se u svom djelovanju, smatra Berto Šalaj sa Fakulteta političkih znanosti.

Tako su, nažalost, i neke dobre ideje trajale kratko. Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sve učenike, Ljilja Vokić najavila je da će svi bez obzira na materijalno stanje imati besplatne udžbenike.

No to nije bilo dugog vijeka, baš kao ni ideja Dragana Primorca 12 godina poslije. Koji je zbog toga zaratio i sa svojom vladom.

Ponovno će u predizbornoj kampanji svima biti puna usta školstva i društva znanja. Pravo - kampanjsko znanje, koje se za nekoliko mjeseci zaboravi. Dajte, iznenadite nas već jednom!