U cijelosti poništena presuda kardinalu Aloziju Stepincu

Kardinal Alojzije Stepinac nije imao pošteno suđenje i presuda iz 1946. u cijelosti se poništava. Odlučilo je tako tročlano izvanraspravno vijeće zagrebačkoga Županijskog suda kojim je predsjedao sudac Ivan Turudić. 

Turudić je kazao da presuda montiranog političkog suđenja Stepincu, među ostalim, krši načelo prava na pošteno suđenje, žalbu i obrazloženu sudsku odluku, kao i načela zabrane prisilnog rada, vladavine prava i pravne države. Dodao je da je za ilustraciju karaktera i utvrđivanja da je riječ o montiranom političkom procesu dovoljno pročitati neke dijelove zapisnika sa suđenje iz kojega, primjerice, proizlazi da su uglavnom provođeni dokazi kojima "instruirani svjedoci tužiteljstva terete optuženika, o čemu u stvarnosti nije odlučivalo sudsko vijeće nego komunistički tužitelj Jakov Blažević".
"Presuda jedino u odnosu na optuženog Stepinca nije obrazložena ni u odluci o krivnji ni u odluci o kazni. Samo su ponovljeni i onako općeniti navodi optužnice", kazao je Turudić dodajući da je cilj bila "osveta kardinalu Stepincu, moralna diskvalifikacija njega i Katoličke Crkve".

"Temeljni krimen koji se Stepincu stavlja na teret je činjenica da je u vrijeme NDH bio zagrebački nadbiskup. Sam se zapitao tijekom suđenja, pa što sam trebao učiniti? Otići u šumu ili pobjeći u London. On je odlučio ostati sa svojim narodom s kojim je bio i za vrijeme jugosvalenske monarhističke diktature i za vrijeme Titove komunističke diktature", rekao je sudac. Kazao je i da je Stepincu u zatvoru nuđeno potpisivanje formulara za traženje pomilovanja što on nije želio učiniti pristajući jedino na obnovu postupka pred neovisnim sudom ili poništenje presude. "Nakon 70 godina njegova je volja ispunjena od strane hrvatskog suda u slobodnoj hrvatskoj državi i zato ova presuda nema samo pojedinačnu nego i duboku važnost za povijest hrvatskog naroda", zaključio je Turudić.

Presudu je komentirao Boris Stepinac, nećak kardinala Alojzija Stepinca. "Izvrsno se osjećam, dirnut sam strašno, zahvaljujem što je skinuta ljaga koja se godinama vukla na kardinalu, Katoličkoj Crkvi i cijelom hrvatskom narodu", poručio je. "Ova je presuda prva potvrdila duboko opredjeljenje i osjećaje hrvatskog naroda da je Stepinac žrtva montiranog procesa", izjavio je Vladimir Šeks, koji je jedan od autora izmjena Zakona o kaznenom postupku koje su omogućile reviziju postupka protiv Stepinca.

Posjetimo, kardinal Stepinac 1946., na montiranom političkom suđenju, osuđen je na 16 godina zatvora i prisilnog rada te petogodišnji gubitak političkih i građanskih prava. Rasprava, koju je tražila kardinalova obitelj, trajala je desetak minuta i bila je zatvorena je za javnost. Stepinca je u rujnu 1946. tadašnje Javno tužilaštvo NR Hrvatske temeljem "Zakona o krivičnim djelima protiv naroda i države" optužilo da je surađivao s talijanskim i njemačkim okupatorom te ustaškim režimom u NDH, za nasilno katoličenje pravoslavaca, za pomaganje ustaškom režimu, ali i neprijateljsku propagandu nakon kraja rata.

"Na samom suđenju 1946. bilo je mnogo lažnih svjedoka koji su kardinalu pripisivali svašta i odlučili smo se za ovu raspravu kako bi obnovljenim procesom, na temelju vjerodostojnih dokumenata i svjedoka pokazati pravu istinu", izjavio je u razgovoru za HRT kardinalov nećak Boris Stepinac. Kazao je kako je zbog montiranog procesa njegova obitelj imala velikih problema. Obitelj, dodao je - živi u uvjerenju da će dobiti ovu pravnu bitku i neće odustati.

Ana Marija Gruenfelder smatra da zagrebačka sudska odluka, kakva god bila, neće previše utjecati na život građana, ali ni na vatikanski proces proglašavanja Stepinca svetim. Tko želi vjerovati da je on svet taj će ga smatrati svetim i nitko mu to ne može osporavati, kazala je Gruengelder.