Ministar Šustar i rektor Boras traže da se razriješi situacija na Filozofskom

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustar na sastanku užeg kabineta Vlade ponovio je još jednom da hitno treba pronaći rješenje za situaciju na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Naime, istekom akademske godine dekan Vlatko Previšić zbog navršenih 70 godina više nema mogućnost obavljanja nastavnog rada. 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras priopćio je kako je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta proslijedio Ugovor o radu dekana Filozofskoga fakulteta Vlatka Previšića i zatražio da se MZOS hitno očituje o valjanosti tog ugovora jer je to, istaknuo je, u izravnoj nadležnosti toga ministarstva.

U priopćenju je rektor Boras pozvao dekana Vlatka Previšića i i članove Fakultetskoga vijeća da osiguraju nesmetan rad Filozofskoga fakulteta. Ponovio je kako ni rektor niti Senat u ovome trenutku nemaju statutarnu osnovu za smjenu dekana Previšića. Rektor Boras apelira na dekana i Vijeće FF-a da izvršavaju svoje obveze i unutar fakulteta nađu rješenje za trenutačni spor.

Rektor je pozvao studente da se pripreme i odazovu na izbore za Studentski zbor FF-a a te da se, kao predstavničko tijelo studenata, uključe u rad Fakultetskoga vijeća. Podsjetio je kako su izvanredni izbori za Studentski zbor FF-a raspisani jer je sveučilišna revizija utvrdila da izbor i funkcioniranje Studentskoga zbora nije bilo u skladu s propisima.

Također, rektor Boras apelirao je na sve da se suzdrže od bilo kakvoga govora mržnje i iskazivanja netrpeljivosti , te podsjetio kako "Sveučilište nije mjesto političkih obračuna, prijetnji i ucjena. Još je jedanput oštro osudio svako vrijeđanje studenata i profesora.