Ministarstvo: Od 3. listopada Previšić više ne može biti dekan

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta očitovalo se na zahtjev zagrebačkog rektora Damira Borasa vezano uz ugovor o radu dekana Filozofskog fakulteta Vlatka Previšića.

Među ostalim navodi se kako ne postoji pravna osnova postupanja prema kojem bi se prof. dr. Vlatku Previšiću nastavio radni odnos nakon isteka akademske godine 2015/2016., u kojoj on navršava 70 godina života.

To znači, prema očitovanju Ministarstva, dekan prestaje obnašati dužnost s početkom nove akademske godine 3. listopada. U priopćenju se rektora Borasa moli da u okviru sveučilišne autonomije osigura nesmetano funkcioniranje upravljanja Filozofskim fakultetom, a posebice redovito obavljanje nastave. Ministar Šustar i rektor Boras traže da se razriješi situacija na Filozofskom

Mislav Žitko, predstavnik raspuštenog Studentskog zbora Filozofskog fakulteta, izjavio je u emisiji Hrvatska uživo kako ova odluka predstavlja prvi korak u normalizaciji stanja na Filozofskom fakultetu. Dodao je kako studenti još čekaju rezultate nadzora Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta nad radom Senata jer pravno upitnom smatraju odluku o raspuštanju Studentskog zbora. "Plenum će odlučiti hoće li se ići dalje u blokadu fakulteta ili će se reartikulirati određeni zahtjevi. Vrijeme je da rektor Boras preuzme odgovornost i sukladno s dopisom Ministarstva tijela na fakultetu počnu raditi", kazao je Žitko. Nužnim smatra usklađivanje zakona i statuta sveučilišta i pojedinih fakulteta.