Plenković: Pokrećemo postupak ratifikacije Konvencije o borbi protiv nasilja nad ženama

U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, premijer Andrej Plenković najavio je u petak da će Vlada što skorije pokrenuti postupak saborske ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije kao Istanbulska konvencija.

Iz Vlade je priopćeno kako je premijer Plenković, u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, istaknuo da žene žrtve nasilja u Hrvatskoj moraju biti bolje zaštićene, a počinitelji sankcionirani. Najavio je da će stoga Vlada, odnosno ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić što skorije pokrenuti postupak ratifikacije spomenute Konvencije u Hrvatskom saboru.

U Banskim dvorima napominju da je Istanbulska konvencija Vijeća Europe prvi pravno obavezujući i sveobuhvatan međunarodni mehanizam borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koju je Hrvatska potpisala 2013., a stupila je na snagu 2014. ratifikacijom deset država članica. U ožujku 2016. Europska komisija predložila je da i Europska unija ratificira Konvenciju. Dokument uspostavlja standarde zaštite žrtava nasilja, dostupnosti centara za pomoć, telefonsku liniju za pomoć te jamči kazneni progon počinitelja svih oblika nasilja.

Usprkos poboljšanju položaja žena u društvu, dodaju, trećina žena u Europskoj uniji bila je žrtva fizičkog ili seksualnog nasilja, mnoge su izložene psihičkom nasilju od svojih partnera, a procjenjuje se da je svaka dvadeseta tijekom svoga života bila žrtva silovanja. Broj femicida ubojstva žena u porastu je i u Hrvatskoj, a velik broj slučaja nasilja nad ženama nije prijavljen, navode iz Vlade u priopćenju.

Najavljuju kako će u svom djelovanju slijediti tzv. 3P pristup, koji podrazumijeva prevenciju nasilja, protekciju žrtava i procesuiranje počinitelja. Nasilje nad ženama je nedopustivo i napori za njegovo iskorjenjivanje preduvjet su osiguravanja ravnopravnosti spolova. Adekvatan i transparentan sustav podrške žrtvama, sustavna edukacija svih tijela koja se bave nasiljem nad ženama te jačanje preventivnih mjera, ciljevi su rada Vlade u ovom području, zaključuju u priopćenju.