Zakošek o suradnji Filozofskog i Katoličkog: Nema potrebe za teškom ideološkom artiljerijom

O tome kako se dogodio skandal na Filozofskom fakultetu gdje se studentima Katoličkog bogoslovnog fakulteta ne dopušta paralelno studiranje u emisiji Iza zavjese Tihomira Dujmovića govorili su dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Tonči Matulić i profesor na Fakultetu političkih znanosti Nenad Zakošek.

Profesor Zakošek rekao je da aktivisti trebaju reći što su im ciljevi. Prema njegovu mišljenju, meritum problema je nešto što nas vodi na pitanje vatikanskih ugovora. Filozofski je najprestižniji fakultet humanističkih znanosti i postoji velika selektivnost pri upisima. Upitno bi bilo studentima samo s jednog fakulteta omogućiti da njihovi studenti studiraju i na Filozofskom, rekao je Zakošek. Objasnio je kako prema Vatikanskim ugovorima vjeroučitelje vjeronauka u školama bira direktno biskup, a ne zapošljavaju se preko natječaja. U slučaju da jedan vjeroučitelj završi, primjerice, i hrvatski jezik na Filozofskom, prema Zakošekovu mišljenju, moglo bi se dogoditi da ta osoba, koju je izabrao biskup, a kad je već zaposlena u školi, bude angažirana i kao profesor hrvatskog, a da nije prošla natječaj. 

Profesor Matulić naglasio je kako govorimo o nekim budućim studentima koji još nisu u sustavu. Također je rekao kako je Katolički blagoslovni fakultet jednakopravan sa svima ostalima te da na njemu sve procedure teku prema istim pravilima. Filozofski fakultet provodi dvopredmetnu nasavu s Glazbenom akademijom i s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom, dodao je.

Podsjetio je kako je takvu ponudu od Filozofskog fakulteta dobio i KBF te da je nisu željeli odbiti. Matulić se složio sa Zakošekom da studenti trebaju zadovoljavati istovjetne kriterije. U svakom trenutku bili smo spremni razgovarati. Ovakvi ugovori mogu samo obogatiti naš obrazovni sustav, mora postojati dobra volja da bi se studentima ponudile veće mogućnosti, naglasio je Matulić. Istaknuo je kako su na KBF-u osupnuti zbog argumenata.

I profesor Zakošek smatra da integracija ne bi trebala biti sporna. Sveučilište je nedovoljno integrirano. Teško je birati studije, predmete i to administrativno provesti, dodao je Zakošek. Istaknuo je kako nema potrebe za teškom ideološkom artiljerijom. To nema veze s klerikalizacijom. Crkva je dio društva i treba sudjelovati u svim porama društva, ali isto tako treba moći podlijegati kritici, kaže Zakošek.

Profesor Matulić rekao je kako je na djelu anakronizam klerikalizacije. KBF je pretrpio teške udarce, teške kritike, bili smo izloženi uvredama ugleda i časti. A nitko nije stao u našu obranu. U isto vrijeme s KBF-a nitko nije prozivao FF za boljševizam, istaknuo je Matulić. 

Zakošek je mišljenja da nije problem u klerikalizaciji, već u političkim stajalištima Crkve koji su katkad prekonzervativni. Naveo je primjer stajališta Crkve prema istospolnim brakovima. Spomenuo je i odnos prema Drugom svjetskom ratu i rekao kako sve strane trebaju svoj položaj sagledati kritički. Ima biskupa koji to krivo artikuliraju, kaže Zakošek.

Svjedoci smo konzervativne revolucije, vidimo da dolazi do nove vrste mobilizacije vjernika (u SAD-u, Francuskoj). Riječ je o naglašavanju svjetonadzorskih pitanja koji vode do polarizacije društva, smatra Zakošek.

Matulić kaže da je jedina revolucija koju zagovara ona koja čovjeka mijenja nabolje - čovjek revolucionira u samom sebi. Ništa sporno ne vidi u tome da se ljudi organiziraju kao civilne udruge društva i unutar njih nastoje ostvariti svoj cilj.

Profesor Zakošek objasnio je i zašto je nasrnuo na prof. Judith Reisman kada je na njegovu fakultetu održala predavanje.