Tema dana - cjepivo koje bi moglo pomoći u terapiji tumora

Hrvatski znanstvenici s područja medicine, unatoč nedovoljnom izdvajanju države za istraživanja, uspijevaju razvijati projekte zapažene na međunarodnoj razini.

Među profesorima sa zapaženim rezultatima je i Stipan Jonjić s riječkog Sveučilišta. Njegov tim sudjelovao je u kreiranju pametnih cjepiva protiv tumora.

Jonjić je kazao da on i njegova grupa izučavaju grupu virusa, herpes viruse, koji su uglavnom bezopasni za ljude i životinje kada smo imunološki zdravi. No taj virus ostaje cijeli život. Mi ga ne uspijevamo ukloniti. Razlog zašto ga ne uspijevamo ukloniti je vrlo jednostavan - virus je vrlo imunosubverzivan, rekao je Jonjić. Praktički svaka komponenta našeg imunološkog sustava je regulirana od strane tog virusa. Godinama smo izučavali te imunosubverzivne gene i onda smo došli na ideju da možda možemo napraviti bolji imunološki odgovor od onoga što potakne sam virus. Tako da moduliramo taj virus na način da mu uklonimo te njegove subverzivne ili manipulacijske gene i na to mjesto stavimo nešto drugo na što želimo dobiti kvalitetan imuni odgovor, kazao je Jonjić.

Alemka Markotić iz Klinike za infektivne bolesti "Fran Mihaljević" rekla je da je potencijal ovoga projekta ogroman i da je to jedna izvrsna ideja. Na jedan način se pokušava inicirati adekvatan imunološki odgovor, dodaje.  

Treba naglasiti da potpora Europskog istraživačkog vijeća ovisi samo o jednom jedinom kriteriju, a to je izvrsnost. Po tome je Europsko istraživačko vijeće drugačije od svih ostalih europskih projekata koji uvijek imaju neku namjenu iza sebe, rekao je Srećko Gajović s Medicinskog fakulteta u Zagrebu. U ovome slučaju radi se o jednoj posve novoj stvari koja bi izmislila cjepivo koje bi moglo pomoći u terapiji tumora, istaknuo je.