Tema dana: Obiteljsko nasilje uvijek treba prijaviti!

Policija i DORH potvrdili su da je Tončika Anastazija Lalovac podnijela prijavu zbog obiteljskog nasilja protiv supruga, nekadašnjeg ministra Borisa Lalovca. Prema njenim riječima prijavu je podnijela u rujnu prošle godine. Boris Lalovac negira sve optužbe, kaže da će dokazati nevinost.  Iz policije su potvrdili da prijavu nisu odbacili već je proslijedili DORH-u koji "poduzima daljnje potrebne radnje iz svoje nadležnosti radi donošenja meritorne državno odvjetničke odluke".

Gospođa Lalovac optužila je i udrugu BABE da nisu reagirale na njenu prijavu. Donedavna predsjednica udruge Sanja Sarnavka opovrgnula je da su dobile prijavu imenom i prezimenom, kao i navode da udruga namjerno nije reagirala. Tim povodom u Temi dana gostovale su Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i odvjetnica Jasminka Biloš.

"Kada mi tražimo očitovanje u slučaju obiteljskog nasilja uobičajen je odgovor - u tijeku je postupak, bit ćete obaviješteni", kazala je pravobraniteljica Višnja Ljubičić komentirajući činjenicu da je prošlo 4 mjeseca nakon prijave u slučaju Lalovac.  Naglasila je kako je tu zakon vrlo jasan. "Četiri mjeseca je puno, radi se o prioritetnim slučajevima koji se moraju brzo procesuirati, bilo prekršajno, bilo krivično". Također je kazala kako je uobičajena praksa da se nasilnik vrati iz zatvora, i pojavi se na kućnom pragu, a da žrtva o tome nije upoznata. Napomenula je da gospođa Lalovac može zatražiti intervenciju Ureda pravobraniteljice kako bi se proveo monitoring postupka i utvrdila se eventualna odstupanja od protokola i diskriminatorna praksa. Budući da se u ovom slučaju radi i o maloljetnom djetetu ovaj slučaj, već nekoliko mjeseci vodi i Centar za socijalnu skrb", dodala je Ljubičić. 

"U slučajevima obiteljskog zlostavljanja uvijek je prisutan strah žrtve od prijavljivanja i osjećaj memoći. Kad se radi o zlostavljačima koji su 'ugledni ljudi' situacija je teža i kod takvih slučajeva često se žrtve ne odlučuju na prijavljivanja zlostavljanja. Međutim - nema nedodirljivih i sve slučajeve treba prijaviti. Naravno da ima i slučajeva zlouporabe prava na podnošenje prijave, ali institucije su te koje to moraju utvrditi", kazala je Jasminka Biloš. "Očigledno je da je gospođa je učinila sve što je trebala i uvjerena sam da će državno odvjetništvo procesuirati gospodina Lalovca, ukoliko bude smatralo da je počinio kazneno djelo", dodala je.