Sveučilište: Senat dodijelio potpore; Boras nije u sukobu interesa

HTV je posjedu dokumenta koji pokazuje kako je rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras potpisao odluku o raspodjeli potpora za istraživanje u 2016. iz zajedničkih sveučilišnih sredstava.

To ne bi bilo neobično da se u raspodjeli sredstava ne nalazi i njegovo ime. Tražio je 80 tisuća kuna, a dobio 68.500. Uz sve to, odluku je potpisao - on sam.

Ovdje je najvažnije da se ne radi o kršenju bilo kojeg pravnog akta Zagrebačkog sveučilišta. Odluka je zakonita, donesena u propisanom postupku i u potpunosti ju je donio Senat Zagrebačkog sveučilišta, rekao je Petar Miščević, predsjednik Sveučilišnog savjeta.
U međuvremenu je stiglo obrazloženje Senata Sveučilišta u Zagrebu u kojem stoji kako je Senat dodijelio potpore za istraživanja iz zajedničkih sveučilišnih sredstava u 2016. u skladu s uobičajenom praksom i po propisanoj proceduri. Rektor Damir Boras se kao aktivni znanstvenik prijavio na natječaj, nije bio u sukobu interesa, a spomenutu odluku Senata potpisao je po službenoj dužnosti.

U iscrpnu odgovoru sveučilišna Ureda za odnose s javnošću Hini, među ostalim, stoji kako je rektor Boras, kao voditelj istraživačke skupine na Filozofskome fakultetu, morao istraživački projekt prijaviti izravno preko Sveučilišta zbog toga što je stopostotni zaposlenik Sveučilišta (a ne svoga matičnog fakulteta), a projekt nije prijavio u ime Sveučilišta nego u ime vlastite istraživačke skupine.

Da rektor Boras nije bio u sukobu interesa, sveučilište argumentira s tri razloga. Prvi je da rektor Boras nije ni na koji način sudjelovao u recenziji vlastitoga projekta (nego je to učinilo središnje Sveučilišno povjerenstvo), drugi je da Boras nije dobio maksimalni iznos potpore u iznosu od 80 tisuća kuna već je, upravo na temelju preporuke recenzenata, dobio 68.500 kuna, a treći je da je rektor Boras spomenutu odluku potpisao po službenoj dužnosti jer je riječ o odluci Senata Sveučilišta, a sve odluke Senata dužan je potpisati rektor. Odnosno, navedeno je, riječ je ne samo o uobičajenoj praksi nego i o propisanoj proceduri.