Može li disertacija postati knjiga, a mentor - koautor?

Knjiga "Kritičko e-obrazovanje. Borba za moć i značenje u umreženom društvu", autora Petra Jandrića i Damira Borasa, mogla bi postati novi izvor polemika u domaćim znanstvenim krugovima vezano uz aktualnu temu plagiranja. Najvećim dijelom knjiga je preslikana doktorska disertacija Petra Jandrića, pri kojoj je rektor Zagrebačkog sveučilišta Boras bio mentor.

Dr. Petar Jandrić
ne vidi ništa sporno u tome što je disertaciju pretočio u knjigu, a to što ju nije naveo kao izvor - ne smatra samo svojim propustom. Smatra kako bi bilo dobro provjeriti odgovornost svih u lancu koji su sudjelovali u objavljivanju. Spominje koautora, ljude iz Ministarstva koji su sufinancirali tiskanje knjige, te recenzente. "Jedna recenzentica je bila na obrani mojega doktorskog rada. I svi su ti ljudi jamčili da je s tekstom sve u redu, ako je zaista trebalo citirati doktorsku disertaciju, postojalo je bar 5-6 instancija na kojima je taj propust trebao biti uklonjen prije objave knjige", kaže dr. Jandrić.

Dr. Jandrić napisao je nekoliko knjiga, više desetaka znanstvenih članaka, a u knjizi koja je, kako kaže, skraćena verzija doktorske disertacije kao koautor sudjelovao je i Damir Boras. "Tijekom trogodišnje doktorske disertacije Damir Boras je dao doprinos istarživačkoj strukturi, metodologiji. Razgovarali smo i puno puta mi je vraćao komentare", kaže Jandrić. Dodaje kako je uobičajeno da se potpiše autor i koautor.

Kada je napisao doktorsku disertaciju, od koje je nastala i knjiga, Petar Jandrić nije ni sanjao da će otvoriti niz pitanja na koja i sam danas traži odgovore."Mentor nije koautor, autor je onaj tko je pisao doktorat. A mentor je mentor", naglašava prof. dr. Vladimir Mateljan s Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Zagreb.