Hrvatski studiji: Nakon studentske blokade, najava štrajka profesora

Zašto prosvjeduju studenti i profesori Hrvatskih studija? Zašto je ugašen studij filozofije? Je li riječ o osveti zbog optužbi ministra za plagijat ili racionalizaciji studija? Gostovali su: Tomislav Bracanović – izvanredni profesor na Odsjeku za filozofiju Hrvatskih studija, Ante Čović - utemeljitelj Hrvatskih studija, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Široki – predsjednica Studentskog zbora Hrvatskih studija, Antea Anđelić – studentica Hrvatskih studija, Danijel Labaš – izvanredni profesor na Odsjeku za komunikologiju Hrvatskih studija, Vilim Ribić - predsjednik Matice Hrvatskih sindikata.

Iscrpili smo sva sredstva kojima smo pokušali utjecati na to što se događa na Hrvatskim studijima, kazala je Antea Anđelić. Počevši od toga da saznamo zašto smo prvo postali odjel, a kada nam je i obećano da se ništa neće promijeniti, dodala je. Vjeruje da su razlozi za ovu odluku razni privatni ratovi koji se vode preko leđa studenata, kao i prijava ministra Barišića za plagiranje.

Njezina kolegica Ivana Široki smatra da blokada nastave nije legitimna niti  pokazuje kako bi se budući akademski građani trebali ponašati.   

Filozofija se niti jednom riječju ne spominje kao problematična u reakreditacijskom izvješću Agencije za znanost i visoko obrazovanje, naglasio je Tomislav Bracanović. Dodao je da su procesom reakreditacije Hrvatski studiji ocijenjeni kao najbolje društveno-humanističko učilište u RH.

Filozofija je jedan od najuređenijih studija na Hrvatskim studijima.

Bracanović smatra da je ukidanje studija filozofije odmazda i, zapravo, samo uvertira. Studij filozofije ne uklapa se u viziju Hrvatskih studija kakvu imaju Čović, Grčević i Boras. To znači da će i ostali studiji- koji nemaju hrvatsku, kroatološku komponentu- doživjeti istu sudbinu, kazao je.       
 


 
Nadovezao se tako Bracanović na tvrdnje Ante Čovića da u ovoj priči treba gledati širi kontekst, kako se sve ne bi svelo na razinu trača i mitova. Rekao je kako se pismo očekivanja ministra Mornara odnosi na to da je na Hrvatskim studijima potrebno razriješiti pitanje pravnog statusa i nefokusiranosti na profil studijskih programa. Sve to kako bi se izbjeglo preklapanje sa studijskim programima drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, istaknuo je.

Ministar Mornar je demantirao da se iz pisma očekivanja može iščitati da treba ugasiti studij Filozofije, naglasio je Vilim Ribić. Kada argumentirani dijalog zakaže, pritiskom poboljšavamo stvari. Ovdje je vidljivo da dijaloga nema. Zato je Malo vijeće Sindikata jednoglasno donijelo odluku da neće uložiti veto na štrajk profesora, kazao je.

Nije prvi put da Sveučilište u Zagrebu donosi protupravne odluke, imali smo i slučaj Previšić i izbor studentskih predstavnika na Filozofskom fakultetu, napomenuo je Ribić.

Dodao je i da je sindikat ministru Barišiću predao zahtjev za nadzor postupaka na fakultetu. Nema te autonomije Sveučilišta koja može ići protiv zakona, a zakon mu je dao ovlast da ocjenjuje zakonitost rada. Pitanje je zašto ministar ne reagira, rekao je Ribić.

Pojasnio je da je sindikat u ovu priču uključen jer ljudima s doktorskim titulama-prijete otkazi. Ako nema upisnih kvota, nema studenata. Ako nema studenata, nema posla. Ako nema posla, nema ljudi koji trebaju raditi. Čović se nadovezao: Sindikat se ne bavi svojim osnovnim stvarima, zašto niste potpisali kolektivne ugovore? Što vi radite ovdje, tko ugrožava radnička prava? Ulazite u jednu malu sindikalnu spletku, jer ovdje nema ugrožavanja radničkih prava.


  
Na upit u uvezenim revolucionarima na blokadi, Široki je rekla da ne zna o kojem se broju studenata sa drugih fakulteta radi, ali da je sa stranica Plenuma Filozofskog fakulteta vidljivo da ih je bilo. Generalno gledano, sve vezano sa Plenumom ima neke političke konotacije, kazala je. Dodala je kako Plenum i Filozofski fakultet nisu ista stvar.


  
Danijel Labaš rekao je da je demokratsko pravo svakog studenta reći da se ne slaže s odlukom Senata, ali da se nekim studentima ne može uskratiti pravo da dolaze na predavanja, ako to žele. Vjeruje da će ovaj slučaj završiti dobro po Hrvatske studije. Filozofija je dio Hrvatskih studija, hrvatske kulture, i ona bi trebala ostati. Smatra da će se naći neki način da se konačno skine svojevrsna stigma sa Hrvatskih studija, koji su dobro učilište.        

Emisiju pogledajte u cijelosti: