Vlada: Bolja zaštita potrošača u stambenom kreditiranju

Vlada je s današnje sjednice u Sabor uputila prijedlog zakona o potrošačkom stambenom kreditiranju usklađen s pravnom stečavinom EU-a, koji donosi veću zaštitu potrošača i pooštrava obveze kreditora u informiranju potrošača i uvođenju drugih pogodnosti.

Ministar financija Zdravko Marić objasnio je kako je Vladin prijedlog usmjeren većoj zaštiti potrošača.

Tako je u području informiranja potrošača propisano da je u slučaju kada je dana obvezujuća ponuda banka dužna potrošaču ostaviti rok od najmanje 15 dana za usporedbu ponuda, procjenu njihovih učinaka i donošenje informirane odluke.

Potrošač, prema Vladinom prijedlogu, ima pravo u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu odustati od ugovora bez navođenja razloga.

Prema prijedlogu, banka je dužna obavijestiti potrošača koji ima stambeni kredit u stranoj ili vezan uz stranu valutu svaki put kada se vrijednost ukupnog nepodmirenog iznosa ili redovitih obroka odnosno anuiteta promijeni za više od 20 posto zbog tečajnih kretanja.

Nadalje, propisano je da je kreditna institucija dužna, jednom tijekom trajanja ugovornog odnosa, na zahtjev potrošača u bilo kojem trenutku trajanja ugovornog odnosa, omogućiti konverziju kredita iz valute u kojoj je kredit nominiran ili za koju je vezan u alternativnu valutu, i to bezuvjetno.

Kreditna institucija, prema Vladinom prijedlogu, ne bi smjela potrošaču zaračunati naknadu za konverziju. Sve ostale troškove koji proizlaze iz konverzije (troškovi javnog bilježnika i sl.) snosio bi potrošač, osim ako ugovorom o stambenom potrošačkom kreditu u stranoj valuti nije drugačije određeno.

Zakonom se uvodi i europski standardizirani informativni obrazac u cilju maksimalne usklađenosti u pružanju informacija prije sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu.

Predlaže se i ujednačavanje izračuna efektivne kamatne stope na razini Europske unije, pri čemu je određena i matematička formula koja se koristi.

Zakon bi, kako se predviđa, stupio na snagu 1. srpnja ove godine, a primjenjivao bi se samo na ugovore o stambenom potrošačkom kreditu sklopljene nakon stupanja na snagu.


Osnovano Vijeće za demografsku revitalizaciju

Vlada je danas osnovala Vijeće za demografsku revitalizaciju Hrvatske radi praćenja i koordinacije provedbe mjera demografske politike iz programa Vlade od 2016. do 2020. godine.

Vijeće je stručno i koordinativno tijelo Vlade kojem predsjeda premijer, a zadaća mu je davanje prijedloga i preporuka iz područja demografske politike i praćenje provedbe mjera demografske politike. "Djelovanje Vijeća usmjereno je na stvaranje održivih uvjeta za demografsku revitalizaciju Hrvatske, odnosno usmjeravanje mjera za razvoj i obnovu stanovništva koje podrazumijevaju uključenost svih dionika iz socijalne, gospodarske, stambene, obrazovne, pravne, financijske, porezne i drugih politika", istaknula je ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić.

Vlada imenovala povjerenike za Split i Varaždin

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlada je imenovala povjerenike za Split i Varaždin, u kojima u zakonom određenom roku nisu donijeti gradski proračuni. Sukladno Vladinim rješenjima o raspuštanju gradskih vijeća i razrješenju gradonačelnika te njihovih zamjenika, povjerenicom za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i splitskog gradonačelnika imenovana je Branka Ramljak, a Dragica Đula povjerenicom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i varaždinskog gradonačelnika.

Na početku sjednice premijer Andrej Plenković izrazio je sućut Ruskoj Federaciji radi napada u metrou u Sankt Peterburgu. Potom je govorio o Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja.

Premijer je upozorio i na početak primjene Schengena na granicama te izvijestio o planovima za Zračnu luku Dubrovnik i o svojem boravku u Mostaru.