Dobavljači optimistični: Nova uprava je puno učinila u tri dana

Održan je sastanak dobavljača u Krašu, na kojem je bio i povjerenik Ante Ramljak. Dobavljači naplatu potraživanja mogu očekivati brzo. Dio će ići iz redovnog poslovanja, a dio iz kredita od 80 milijuna eura dogovorenog s pet banaka.

Ključno je na sastanku bilo pitanje regresnog prava, odnosno mjenica. Ramljak je rekao da će to ostati dug Agrokora jer to dobavljači ne bi trebali platiti. Doznaje se da dobavljači nisu najsretniji načinom na koji se ponaša dio banaka koje idu s blokadama na temelju regresnih prava, ali i naplatom nedospjelih potraživanja.

Agrokor dug treba priznati kao vlastiti dug, koji treba ući u restrukturiranje. Pokušavamo naći rješenja kako skinuti tu obvezu i sa banaka i sa dobavljača. Nemamo konačno rješenje, ali pronaći ćemo ga sljedećih dana.

Dobavljači su izrazili vjeru u budućnost, vjerujemo da će i mali dobavljači i veliki i OPG-ovi podržati novu upravu koja se doista trudi i koja je u tri dana puno napravila, rekao je Mato Škojo, vlasnik Mlinara.