Predstavljene nove usluge na portalu Porezne uprave

Ministarstvo financija i Porezna uprava predstavili su nove on-line usluge na portalu Porezne uprave: pregled Registra poreznih obveznika, obrazac zahtjeva za povrat i predknjiženje poreza i doprinosa, dostavu brojnih obrazaca, među njima i za povrat PDV-a i trošarina, te mogućnost podnošenja nekih zahtjeva.

Poduzetnici će portalu pristupati kao i dosad, a građanima se omogućuje pristup povezivanjem sa sustavom e-Građani. Jedinstveni portal Porezne uprave trebao bi zaživjeti u lipnju.

"Ono što smo do sada stalno isticali, a to je da građane ne moramo mučiti da putuju, da odlaze u ispostavu Porezne uprave i traže određeni dokument, da troše novac na poštu, papir i slično, sve će moći obavljati iz topline svoga doma", izjavio je ravnatelj Porezne uprave Zdravko Zrinušić