Lokalni izbori: 47.000 kandidata za 9.579 dužnosničkih mjesta

Dva su tjedna do lokalnih izbora. U ponoć je počela službena kampanja koja će trajati 13 dana. Hrvatska je podijeljena je na 428 općina, 127 gradova i 20 županija plus Grad Zagreb koji ima status grada-županije. To je ukupno 576 jedinica lokalne samouprave i gotovo 10 tisuća fotelja koje treba popuniti. Taj broj fotelja približno je jednak broju stanovnika Knina ili Trogira!

Hrvatski državljani s pravom glasa 21. svibnja biraju 20 župana i 51 njihovog zamjenika. Status grada-županije ima i glavni grad koji će izabrati svog čelnog čovjeka i 2 zamjenika. Uz zagrebačkog, izravno se bira još 127 gradonačelnika koji imaju 193 zamjenika. Tu je i 428 načelnika općina sa svojih 440 zamjenika. U skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Statutima gradova, općina i županija, posebno se biraju i 63 zamjenika načelnika i gradonačelnika iz redova manjina. To je izvršna vlast.

U predstavničkim tijelima, kojima bi na državnoj razini ekvivalent bio Sabor birat će se 836 članova županijske skupštine. Tu je još 2.266 članova gradskih, i 5.152 člana općinskih vijeća. Sveukupno, - popunjava se 9.579 lokalnih fotelja. Za njih se, prema trenutačnim podacima Državnog izbornog povjerenstva, natječe oko 47 tisuća kandidata, što je više nego što Dubrovnik ili Sisak imaju stanovnika. Ako može poslužiti kao kakva-takva utjeha, to je ipak nešto manje nego na izborima 2013.

Lokalne izbore Europljani mahom smatraju najvažnijima, jer tu građani biraju one za koje smatraju da će im utjecati na neposrednu okolinu i uvjete života, na to imaju li uređene ceste, vrtić, odvoz otpada i slično. Kako biramo i koja su pravila na lokalnim izborima koji će se u Hrvatskoj održati 21. svibnja u Temi dana govorili su Vesna Fabijančić Križanić, potpredsjednica Državog izbornog povjerenstva i profesor sa Sveučilišta u Dubrovniku Pero Maldini.

Kampanja je počela - pogledajte što nam kandidati nude - diljem Lijepe Naše.