[VIDEO] Velebitski stočari - Svetozar i Stanko

Dalmatinski i lički stočari već stoljećima,  dijele Velebit i Dalmaciju  za ispašu stoke, krava i ovaca. Dalmatinci tako ljeti gone stoku na Velebit, a Ličani u zimskim mjesecima spustaju se na ispašu u Damaciju.

Nekad su ove stočarske migracije obuhvaćale desetke tisuća grla, danas na žalost sve manje. Ne tako davno, prije rata, stada koja su kretala prema Velebitu bila su neusporedivo brojnija. Tada je znalo ići u Liku i do 60 000 ovaca. Ali nema pastira pa stoka na Velebitu uglavnom boravi sama. 

S preostala dva veća stočara iz Bukovice, Svetozarom i Stankom Birkićem prema Velebitu krenula je i naša ekipa.