11. prosinca 1843. - rođen Robert Koch

U drugoj polovici 19. stoljeća učinjeni su mnogi važni koraci u suzbijanju zaraznih bolesti. Začetnikom bakteriologije smatramo njemačkog seoskog liječnika Roberta Kocha, rođenog 11. prosinca 1843. u Clausfhalu. On je medicinsku praksu neodređenog suzbijanja bolesti razvio u osmišljeno istraživanje i proučavanje uzročnika zaraza.

Koch je otkrio spore bacila rebrenice, razradio metodiku istraživanja uzročnika gnojenja, a godine 1882. otkriva bacil tuberkuloze te dijagnostičko sredstvo za otkrivanje te bolesti. U prošlom je stoljeću tuberkuloza bila jedna od najraspostranjenijih bolesti čovječanstva, bacil Microbacterium tubercolosae napadao je trećinu čovječanstva.

Tuberkuloza je bila bolest pretežito siromašnih ljudi. Egzistirala je u vlažnim nečistim prostorima i napadala osobe čiji su prirodni obrambeni mehanizmi bili oslabljeni lošom prehranom, iscrpljenošću od teškog rada i neizliječenošću od gripe, ospica, rahitisa i sličnih bolesti.

U toj skupini bili su ponajviše umjetnici, pjesnici, slikari i skladatelji. Bacil tuberkuloze ili sušice, kako se još naziva, Koch je pronašao zahvaljujući novoj metodi, preparatu koji je sam razradio. Uspio je klicu uzgojiti na umjetnim hranilištima te s njom zaraziti zdrave životinje. Svoje epohalno otkriće Koch je skromno objavio na sastanku njemačkog fiziološkog društva u Berlinu 24. ožujka 1882., gotovo podcjenjujući svoj rad.

Koch je do kraja života otkrio uzročnike kolere, izradio standardne metode pronalaženja i dokazivanja bolesti, a zaslužan je i za epidemiološko suzbijanje malarije, tifusa i nekih tropskih bolesti.

Za iznimne zasluge u medicinskim istraživanjima, prije svega otkrivanju uzročnika sušice, 1905. godine dobio je Nobelovu nagradu. Koch je umro 27. svibnja 1910. u Baden-Badenu.