Državni zavod za statistiku: Više od trećine razvoda, porast živorođene djece

U 2016. rođeno su 34 djeteta više nego 2015., a razvrgnuto je više od trećine brakova. 

U 2016. zabilježen je porast broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu za 0,1 posto, tj. rođena su 34 djeteta više nego 2015. Ukupan broj rođenih 2016. bio je 37 706, od toga 37 537 živorođenih i 169 mrtvorođenih.

Od 37 537 živorođene djece, 19 072 ili 50,8 posto su muška i 18 465 ili 49,2 posto ženska, objavio je Državni zavod za statistiku.

Stopa nataliteta (živorođeni na 1 000 stanovnika) u 2016. iznosila je 9,0.

U 2016. zabilježen je pad broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrle su 2 663 osobe ili 4,9 posto manje nego u prethodnoj godini. Od ukupnog broja umrlih osoba (51 542) u 2016., 25 344 ili 49,2 posto odnosilo se na muške osobe i 26 198 ili 50,8 posto na ženske osobe. 

Stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2016. iznosila je 12,3.

Stopa prirodnog prirasta u 2016. bila je u Republici Hrvatskoj negativna i iznosila je -3,4 (-14 005 osobe).

Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je iznosio 72,8.

Na razini županija pozitivan prirodni prirast bilježi samo Međimurska županija, dok sve ostale županije bilježe negativan prirodni prirast, a najveći je u Osječko-baranjskoj županiji, i to -1 418 uz vitalni indeks od 62,9.  

Pozitivan prirodni prirast bio je u 56 gradova/općina, a negativan je bio u 496 gradova/općina i Gradu Zagrebu, dok su 4 grada/općine imale nulti prirodni prirast.

U 2016. sklopljeno je 20 467 brakova. Stopa sklopljenih brakova (sklopljeni brakovi na 1 000 stanovnika) u 2016. iznosila je 4,9. U 2016. bilo je 7 036 pravomoćno razvedenih brakova.

Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na 1 000 stanovnika) u 2016. iznosila je 1,7. Broj razvedenih brakova na 1 000 sklopljenih u 2016. iznosio je 343,8.