Renesansni festival u Koprivnici

Koprivnica se vratila u doba renesanse. Svoje su tabore podignuli vitezovi i haramije, na gradskim bedemima predstavljaju se stari zanati.

Na "Renesansnom festivalu", koji je trajeo do nedjelje, sudjelovalo je više od 1000 kostimiranih osoba. Ove godine bio je posvećen koprivi i pripravcima od koprive. Predstavljen je i novi suvenir: parfem od koprive.