Vježbe operativnih snaga "Migranti RI 2017."

"Migranti RI 2017." vježba je operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije koja je jutros održana u Rijeci.

Riječ je o akciji kojom se željelo provjeriti kako reagiraju i zajedno djeluju policija, spasilačke službe i ostale operativne snage u slučaju izvanrednog dolaska migranata - njihova prihvata i zbrinjavanja.

Više od dvije stotine sudionika vježbe "Migranti Ri 2017." policajaca, spasilačkih službi, liječnika, vatrogasaca, ronilaca, članova Crvenoga križa i Civilne zaštite u manje od sat vremena riješilo je izvanredni ulazak skupine migranata u riječku luku.

Osim prihvata, registracije, utvrđivanja zdravstvenog stanja unesrećenih i njihova zbrinjavanja, provjeravalo se i moguće onečišćenje mora naftnim derivatima.

A kamo će se smjestiti migranti, ovisi o nekoliko stvari: