14. studenoga 1861. - Umro Antun Mihanović

Ime Antuna Mihanovića postalo je simbolom nacionalnog ponosa Hrvata.  Rođen je 10. lipnja 1796. u Zagrebu. Neprolaznu slavu stekao je pjesmom Horvatska domovina, koja je potkraj 19. stoljeća postala hrvatska himna. Pjesma je prvi put objavljena 1835. u desetom broju Gajeve Danice. Horvatsku domovinu, ili prema prvom stihu Lijepu našu, uglazbio je Vinkovčanin Josip Runjanin, a prvi put javno je izvedena 1861. Kao nacionalna himna prihvaćena je 1891.

Mihanović je autor i nevelike, ali važne knjižice Reč domovine o hasnovitosti pisanja vu domorodnom jeziku, koju je objavio u Beču 1815. U tom djelu je iznio ideje iz kojih se kasnije razvio i program Hrvatskog narodnog preporoda Ljudevita Gaja i ostalih iliraca.

Po naobrazbi je bio pravnik. Službovao je kao vojni sudac, a nakon prelaska u diplomaciju kao austrijski konzul u Beogradu, Solunu, Smirni, Carigradu i Bukureštu. Umirovljen je 1858. kao ministarski savjetnik i od tada je do smrti, 14. studenoga 1861., živio u Novim Dvorima.