Kusić: Vijeće za suočavanje s prošlošću analizira pravnu praksu Hrvatske i EU-a

Sastali su se tri puta od ožujka, kada su formirani, i već se rasuli. Iz Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima istupio je profesor Tihomir Cipek koji je otišao na studijsku godinu u inozemstvo. Kako njihovom brzinom rada očito nije bio zadovoljan ni premijer Andrej Plenković, uputio im je apel da se rad Vijeća ubrza. Taj su prijedlog i prihvatili. 

Predsjednik Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima akademik Zvonko Kusić bio je gost emisije HRT-a Studio 4. Vlada je formirala vijeće i Vlada ima ingerenciju da eventualno zamijeni nekog člana. Zasad nisu izabrali novog člana. Vijeće se ponovno sastaje 5. listopada, objasnio je akademik.

Na prethodnom sastanku je određena tema definicije različitih pojmova, a sljedeći sastanak bi trebao donijeti analizu pozitivne pravne prakse Hrvatske i isto tako komparativnu praksu zemalja EU-a koje se bave sličnim problemima. Na taj način, na osnovi tih analiza, bi se onda radile preporuke samog Vijeća za suočavanje s prošlošću koje na neki način trebaju preporučiti pravnu regulaciju suočavanja s elementima prošlosti simbola, ulica i imenovanja trgova. Dakle, pravna analiza hrvatske prakse i prakse zemalja EU-a koje su imale slična iskustva, rekao je Kusić.