Nuspojave na lijekove - od blagih simptoma do težih posljedica

Hrvatska je među prvih deset zemalja u svijet po broju prijavljenih nuspojava na milijun stanovnika. Samo je prošle godine prijavljeno 3500 sumnji na nuspojave. Najčešće su to promjene na koži i u probavnom sustavu te mučnina.

Što je teža dijagnoza, teže su i nuspojave. Nasreću, najčešće su one blaže, poput osipa na koži, probavnih smetnji, ali tu su i vrtoglavica, omaglica, slabost.

Tu je liječnik vrlo važan da pacijentu, uz djelotvornost lijeka, kaže i nuspjave koje se mogu očekivati jer je najvažnije da se nuspojava pravovremeno otkrije i da se prekine s primjenom lijeka, rekao je Igor Francetić, stručnjak za kliničku farmakologiju.

U Halmedu očekuju da će ove godine imati više od 4000 prijavljenih nuspojava. Obrađuju sve prijave te kažu - lijekovi na hrvatskom tržištu su sigurni, učinkoviti i visoke kvalitete.

Najčešće se prijavljuju nuspojave na lijekove za liječenje živčanog sustava, zatim na lijekove koji se koriste u liječnju zloćudnih bolesti te na lijekove za liječenje sustavnih infekcija, rekao je Darko Krnić, voditelj Odsjeka za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju.

Sve se nuspojave moraju prijaviti i o njima se prije uzimanja lijeka treba informirati.