Hrvatski sabor o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem

Hrvatski sabor raspravit će nekoliko zakona iz resora poljoprivrede, među njima i prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu kojim se raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem ponovno vraća općinama i gradovima. Sabor je raspravu o 'poljoprivrednom paketu', otvorio raspravom o prijedlogu zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi, a zastupnike očekuju očitovanja i o prijedlogu zakona o akvakulturi te o konačnom prijedlogu zakona o zaštiti životinja.

Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu predviđa, uz suglasnost Agencije - davanje zemljišta u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. U zakup se može dati i privatno obraslo neobrađeno zemljište na pet godina ako su vlasnici nedostupni ili nepoznatog boravišta. Ta je odredba uvedena kako bi se spriječilo širenje različitih bolesti i nametnika, poput vrlo aktualne zlatne vinove žutice koja uništava vinograde. Svaka općina ili grad mogu u programu raspolaganja ograničiti maksimalnu površinu koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi, čime se želi spriječiti da mali broj gospodarstava dobije većinu raspoloživog zemljišta. U kontinentalnim županijama prodavat će se parcele površine do 10 hekatra, u priobalju i na otocima do jednog hektara. Uveden je i limit koliko svako gospodarstvo može kupiti državne zemlje - na kontinentu 50, u priobalju i otocima 5 ha.

Zastupnici su sjednicu započeli stankama kako bi upozorili na nedostatna financijska sredstva u proračunu predviđena za nadoknadu šteta od elementarnih nepogoda.

Sjednicu Sabora pratite uživo.