Vlada usvojila Prijedlog nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji

Na početku današnje sjednice Vlade premijer Andrej Plenković podsjetio je da danas obilježavamo Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama te rekao da je i jedna od točaka današnje sjednice Prijedlog nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji od 2017. do 2022. 

Istaknuo je da su, nažalost, statistike poražavajuće. Svakoga dana moramo činiti napore kako bi se taj negativni trend zaustavio.  

Nada Murganić, ministrica za demografiju, mlade i socijalnu politiku, rekla je da je na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama bila na komemoraciji na Općinskom sudu gdje se dogodila tragedija.
Na prijedlog ministrice Murganić prihvaćen je Prijedlog nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji od 2017. do 2022. Ova će Vlada poslati jasnu poruku da se opredijelila za društvo s nultom stopom tolerancije prema nasilju, rekla je Murganić.

Strategija obuhvaća sedam strateških područja - prevenciju nasilja u obitelji, zakonodavni okvir iz područja zaštite od nasilja u obitelji, zbrinjavanje i potporu žrtvama nasilja u obitelji, psihosocijalni tretman počinitelja, unapređenje međuresorne suradnje, izobrazbu stručnjaka koji rade na području zaštite od nasilja u obitelji te senzibilizacija javnosti za problematiku nasilja, dodala je.