Informatičke aplikacije olakšavaju borbu protiv požara

U Hrvatskoj je ove sezone zabilježeno gotovo 6.000 požara, što je više nego prijašnjih godina, no vatrogasci ističu da im u gašenju uvelike pomažu nove informatičke aplikacije razvijene u okviru projekta Holistic - simulator za predviđanje i praćenje širenja požara Adria Fire Propagator te Adria Fire Risk za utvrđivanje indeksa požarnog rizika na mikrolokacijama.

Glavna ideja projekta bila je novi pristup protupožarnoj zaštiti u korištenju suvremenih tehnologija. U okviru tog projekta sudjelovao je i Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB). Posebno su zanimljiva dva aspekta. Jedan je proračun rizika o opasnosti od požara na razini mikrolokacije, a drugi je Propagator ili proračun mogućeg širenja požara koji se može koristiti kao simulator u pripremi sezone ili može stvarno gledati što se u ovom trenutku događa, objasnio je u razgovoru za Hinu profesor splitskog FESB-a Darko Stipaničev koji je na razvoju aplikacija radio sa znanstvenim novakom i višim asistentom Marinom Bugarićem.

Stipaničev ističe da su u projektu izračuna rizika od požara na razini mikrolokacije u gradovima postavljeni paneli koji upozoravaju na opasnost od požara. Panel je potpuno automatski što znači da odvojeno postoji poslužitelj koji računa rizik indeksa od pojave požara raslinja na temelju trenutnih meteoroloških podataka koji se razmjenjuju s Državnim hidrometeorološkim zavodom, tipu vegetacije i određenim sociološkim faktorima.

Propagator, po riječima njegova suradnika Bugarića, radi tako što računalo prikuplja podatke pomoću automatske sinkronizacije s poslužiteljima Državnog hidrometeorološkog zavoda i na temelju vegetacije i konfiguracije terena predviđa mogući smjer širenja vatre.

Ovo je trenutno u Europi najsuvremeniji simulator koji ima sustav prevoditelja na sve jezike, a pristupa mu se vrlo jednostavno preko najobičnijeg internet preglednika, objasnio je Bugarić.

Upravo zahvaljujući Propagatoru zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske Darko Dukić pripremao je ovogodišnju protupožarnu sezonu. Koristi ga već godinu i pol dana i iznimno hvali. Puno mu je pomogao u pripremi zadnjeg velikog požara između Šibenika i Skradina na području Lozovca, gdje je vatrena linija bila duga 400 metara. Gorjelo je od Tromilje do Krke, južno od ceste za Skradin.
Kada sam pripremao plan za gašenje tog požara, Propagator mi je sve točno pokazao pa i smjer u kojem će se širiti. To je zaista odličan sustav, vrlo koristan i dobar za vatrogasce, no još se mora dograđivati. Smatram kako je kod požara vrlo moćan alat, pogotovo uz sustav videonadzora za požar. Praktičan je i daje mogućnost da već unaprijed znamo gdje će se, kojom brzinom i u kojem smjeru vatra širiti. Osim njega koristim još programa jer mi sve to olakšava posao, kazao je Dukić.