HNB objavio preporuke bankama i kreditnim institucijama

Na konferenciji za novinare guverner Boris Vujčić iznio je rezultate istraživanja HNB-a o rizicima otplate kredita u slučaju rasta kamatnih stopa. Predstavio je i takozvanu informativnu listu ponude kredita koja je u primjeni od prošlog tjedna i koja će građanima pomoći da budu što bolje informirani kad se odluče na kredit.

Oko 90% kredita kućanstava nezaštićeno je od valutnog rizika, a 67% ukupnih kredita kućanstvima imaju ugovorenu promjenjivu kamatnu stopu, stambeni krediti čak 81%. Kako bi smanjio kamatne rizike - HNB je objavio šest preporuka bankama i svim kreditnim institucijama:

1. da što prije u pisanom obliku klijentima ponude ugovaranje fiksne kamatne stope
2. da im pritom daju usporedne otplatne planove kako bi stekli jasan uvid
3. da ne zaračunavaju naknade pri izmjeni tih ugovora
4. da ne naplaćuju naknadu za prijevremene otplate kredita
5. da pri izmjeni ugovora ponude visinu kamatne stope sukladnu onoj koju trenutačno nude, koja bitno ne odstupa od prosječne kamatne stope na tržištu
6. da za potrebe odobravanja novih kredita prošire ponudu kredita s fiksnim kamatnim stopama te da pri ugovaranju takvih kredita ne ugovaraju naknadu za prijevremenu otplatu kredita

Kamatne stope kontinuirano padaju, a u zadnje vrijeme većina kredita koje su banke davale su bile u kunama i to je značajnija strukturna promjena koju smo vidjeli zadnjih godina", kazao je Vujčić. Napomenuo je da Hrvatska, krenu li kamatne stope na europskom tržištu uvis, ako će voditi pametnu makroekonomsku i počne provoditi strukturne politike, ima mogućnosti amortizirati njihov rast smanjenjem premije na rizik Hrvatske."Ali, isto tako je moguće da, ako ne radimo dobre politike i ako dođe do poremećaja na međunarodnom financijskom tržištu, kamatne stope porastu", upozorio je.

Odgovarajući na upit novinara, Vujčić je istaknuo da je HNB objavio samo preporuke. Međutim, HNB će pratiti kako banke reagiraju na nju i potom obavijestiti javnost. Dodao je da se novi krediti već nude u velikoj mjeri i uz fiksne kamatne stope, međutim dio starih kredita nema takve kamatne stope. Istaknuo je i kako je u interesu banaka da postupe po preporuci HNB-a, jer to i njima smanjuje inducirani kreditni rizik. Stoga se nada da će banke tako i postupiti. Na novinarski upit preporučuje li guverner građanima da promjene promjenjivu u fiksnu kamatnu stopu Vujčić je rekao da su potrošači ti koji sami odlučuju.

Bankari: Pozdravljamo i već provodimo HNB-ove preporuke

Hrvatska udruga banaka (HUB) priopćila je kako pozdravlja HNB-ove preporuke za ublažavanje kamatnog rizika građanima koje je iznio guverner Vujčić, te da ih u svome poslovanju banke već provode.

Hrvatske banke pozdravljaju sve mjere koje doprinose smanjenju regulatornog rizika i regulatornog troška, smanjenju ukupnih rizika u zemlji i koje povećavaju pravnu sigurnost u poslovanju. Također izražavaju pozitivan stav o mjerama koje idu u pravcu pojednostavljenja poslovanja i smanjenja troška za poduzeća i građane RH,kaže se u priopćenju.

Ističu kako većina banaka koje su aktivne na tržištu na upite klijenta već nude različite mogućnosti i uvjete financiranja i refinanciranja kredita: kunske kredite ili kredite uz euro uz fiksnu kamatu, negdje i na rok do 20 godina otplate ili uz promjenjivu kamatnu stopu te da većina banaka i sada ne zaračunava naknadu pri izmjeni ugovora, a to će za stambene kredite biti i dodatno regulirano novim zakonom koji prenosi EU-ovu regulativu.

Od regulatora očekujemo upute kako će se na jednak način za cijelu industriju pristupiti obavještavanju klijenata, a važno je i da regulator osigura dovoljno kunskih izvora u slučaju većeg interesa klijenata za tim kreditima, kažu u HUB-u.