Država pod kontrolu stavlja ugovore o doživotnom uzdržavanju

Uskoro u proceduru idu izmjene Zakona o socijalnoj skrbi. HRT je doznao neke od promjena koje će donijeti.

Uz ostalo, predlaže se da osobe s invaliditetom primaju naknadu i kada se zaposle, status njegovatelja moći će ostvariti i bračni i izvanbračni partner, a bit će precizirano i tko sve može sklopiti ugovor o doživotnom uzdržavanju.

I nije to sve. Odustaje se od jedinstvenog centra za minimalnu naknadu, koja će se - kaže ministrica - obrađivati i ostvarivati u centrima za socijalnu skrb.