Koje su zgrade i kuće najugroženije u slučaju potresa?

Unatoč tomu što smo zemlja visokog rizika od potresa, nijedan veliki grad nije imao kartu procjene tog rizika - sve do sada. Hrvatska udruga za krizni menadžment objavila je 42 detaljne karte za četiri grada.

Svi stanovnici sada mogu jednostavno doznati koliko je njihova zgrada ili kuća ugrožena u slučaju potresa. 

Pedesetak bivših polaznika studija kriznog menadžmenta u Velikoj Gorici objavilo je detaljne karte rizika od potresa - za Zagreb, Split, Rijeku i Dubrovnik. 

Njihove karte ocrtavaju područja najvećeg rizika za stanovništvo te ujedno pokazuju koje se zgrade nalaze na najkritičnijem području, kao i procjenu prometnica koje će se u slučaju potresa prve urušiti.

Procjenjuje se da 21% hrvatskog stanovništva živi u najugroženijim područjima. Prema podacima PMF-a, najrizičnije je zagrebačko, dubrovačko te riječko područje. Potresi se ne mogu predvidjeti pa su karte samo stručna podloga za planiranje mjera kojima će se smanjiti rizik.

Njihov projekt poduprla je i Europska komisija, koja je financirala izradu karata. Zahvaljujući pomoći NASA-e i Europske svemirske agencije, obrađeni su i rizici poput aktivacije klizišta i erozije terena, a za Zagreb još i rizik od poplave.