Sabor donio zakone o stambenom potrošačkom kreditiranju te o zaštiti životinja

Hrvatski sabor donio je više zakona, među ostalim i onaj o stambenom potrošačkom kreditiranju te o zaštiti životinja. Kako se i nagađalo, nije bilo glasovanja o istražnom povjerenstvu za Agrokor niti o ustavnim sucima, no predsjednik Sabora Gordan Jandroković novo je glasovanje najavio već za petak, uz konstataciju kako se nada da će se do tada "složiti oko nekih važnih stvari" pa će "možda biti razloga za zadovoljstvo".

Zakon o stambenom potrošačkom kreditu, kojim bi se trebalo dodatno zaštititi klijente banaka pri podizanju stambenog kredita, dobio je jednoglasnu potporu 110 zastupnika. Banke će morati detaljno izvijestiti klijenta o svim troškovima kredita, a klijent potom ima pravo u roku od dva tjedna i odustati od ugovora bez navođenja razloga. Banke će također imati obvezu potrošaču iznijeti detaljan izračun efektivne kamatne stope, a zakon predviđa i promjene u ocjeni kreditne sposobnosti. Zakonom se ukida i izlazna naknada za otplatu kredita.

Prihvaćen je amandman Vlade kako kreditna institucija ne smije potrošaču naplatiti naknadu za obradu ili odobravanje stambenog potrošačkog kredita. Sve druge naknade koje kreditna institucija naplaćuje u vezi s ugovorom o stambenom potrošačkom kreditu ne smiju biti veće od stvarnog troška koji je nastao kreditnoj instituciji, a radi kojeg se ta naknada naplaćuje.

Nakon sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu stambena institucija ne smije uvoditi nove naknade niti smije povećati naknade koje su postojale u trenutku sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu.

Sabor je sa 113 glasova 'za' i tri suzdržana donio i Zakon o zaštiti životinja kojim se, uz ostalo, zabranjuju neodgovarajuća postupanja prema životinjama te regulira da životinje u skloništima ostaju do udomljenja.

Vlada je, među ostalim, prihvatila i amandman nezavisnog Veljka Kajtazija koji se zauzima da se i općinama i gradovima omogući da propisuju trajnu sterilizaciju kao način kontrole životinja na svom području kako bi smanjile problem zbrinjavanja napuštenih životinja. Prema novom zakonu, u svakoj županiji mora se osnovati najmanje jedno sklonište u kojem je osigurano najmanje 50 mjesta za životinje.

Hrvatski sabor izmijenio je i  Zakon o lokalnim porezima kojim se brišu odredbe koje se tiču poreza na nekretnine, a čije je uvođenje bilo predviđeno za početak iduće godine. Izmijenio je i Kazneni zakon, Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU-a, međunarodnom privatnom pravu, europskim radničkim vijećima, prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika...

U drugo je čitanje poslan Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o prestanku zakona o umirovljeničkom fondu, europskim radničkim vijećima, izmjene zakona o radu, profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida, uredbe EU-a o novoj hrani, radiološkoj nuklearnoj sigurnosti, zaštiti okoliša, sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.

Sjednicu Sabora, koja se od danas prevodi na hrvatski znakovni jezik, pratite uživo: