Kvaliteta zraka u većini gradova je dobra

Kvaliteta zraka u Hrvatskoj u većini je gradova dobra. Loše na nju utječe promet i industrija, a vjetar dobro dođe jer snizuje koncentracije. Kad ga nema, a spusti se magla, kvaliteta zraka pada. Provjerili smo stoga u kojim se gradovima najteže diše.
Poznat je problem u Slavonskom Brodu gdje građanima smeta smrad koji  potječe od sumporovodika, koji dolazi iz Rafinerije s druge strane granice. Kad zapuhnu južni vjetrovi, u Brodu se ne da disati. Mjerna postaja izbrojila je 135 prekoračenja ove godine.

Prekoračenja lebdećih čestica češća su zimi, kada nema vjetra, promet je gust, te u mjestima u kojima se ljudi griju na drva ili ugljen. U prosjeku, ali i po broju dana prekoračenja, vrijednosti su najveće u Slavonskom Brodu. Međutim prekoračenja ima i u Brodu i u Sisku i u Zagrebu. Lebdećih čestica ima i u Rijeci no kvaliteta zraka ondje je bolja nego u Zagrebu i Slavonskom Brodu.

Svi gradovi uz more mogu se pohvaliti čistim zrakom. Probleme imaju tek kada su temperature visoke i sve isparava. Kvaliteta zraka ondje je prve kategorije, ali postoje prekoračenja s obirom na ozon, a to je normalno zbog sunčeva zračenja.

U Hrvatskoj se za kvalitetu zraka brine država, te gradovi  i lokalna samouprava. Podaci s mjernih postaja dostupni su u svakom trenutku na portalu kvaliteta zraka.

U 2015. godini imali smo 71 mjernu postaju, od toga je 29 ručnih postaja, a 42 su automatske. Od te 42 automatske 24 su državne, a 18 ih je lokalnih. Uz fiksne postaje na raposlaganju je i mobilni mjerni uređaj. No pojedinci i nezadovoljne grupe građana ne mogu samostalno angažirati takve mobilne postaje. To mogu jedino institucije.

Stalno praćenje kvalitete zraka trebalo bi gradove i lokalnu samoupravu, u kojima je kvaliteta zraka druge kategorije  potaknuti na akciju. Osobito ako se stanovnici žale već godinama. Promet u velikim gradovima sve je gušći, javni prijevoz nepovezan, a u Slavonskom Brodu u smradu žive već  9 godina.
Kada je u pitanju onečišćivač iz druge države, koja uz to nije ni u Uniji, sav nam je trud uzaludan. Kad problem zraka izlazi iz granica jedne države postaje političko i diplomatsko pitanje.

Multimedijski projekt HTV-a: Istraživanje - kakva je kvaliteta zraka u Hrvatskoj?