Tema dana: Sučelile se Marina Škrabalo i Ivana Foretić

Zaklada Vigilare i inicijativa Prolife.hr predali su u Hrvatskom saboru gotovo 170.000 potpisa za zaštitu nerođenog života. Autonomna ženska kuća i  Centar za žene žrtve rata u otvorenom pismu državnom vrhu ocijenili su da je akcija usmjerena na ukidanje osnovnih ženskih prava.

Pozornost javnosti privukao je i odgovor predsjednika Zaklade Vigilare Vice Batarela na pitanje što u slučaju kada silovana žena ostane trudna. "Zašto bi to dijete onda bilo kažnjeno zbog zločina koji se dogodio?", upitao je. O ovom pitanju u Temi dana HTV-a sučelili su se Marina Škrabalo, upraviteljica zaklade Solidarna i Ivana Foretić, voditeljica odjela za majčinstvo i obitelji udruge Vigilare.

"Tražimo potporu da se nerođeni život tretira kao biće i zaštitu trudnice, ma u kakvim se ona okolostima nalazila", kazala je Ivana Foretić. Nadaju se da će ti njihovi stavovi, i pravo svakoga da se rodi - biti uvršteni u budući zakon. Marina Škrabalo na početku svog izlaganja kazala je kako udrugu Vigilare, kao i mrežu "Tradition, Family and Property" vode muškarci. "Radi se o zahtjevima koji idu protiv onoga što je Ustavni sud već jasno izrekao - da Zakon o zdravstvenim mjerama koje se odnose na regulaciju prekida trudnoće balansiraju interes i pravo svake žene na samoodređenje, autonomiju i zaštitu njezine privatnosti", kazala je Marina Škrabalo. Upitala je Ivanu Foretić ima li udruga Vigilare iakakav problem s presudom USUD-a i u čemu vide problem kod činjenice da žena od prvog do desetog tjedna ima pravo na vlastito odlučivanje. Znači li to da se ne slažu s medicinskim definicijama ljudskog života i ne razlikuju  embrionalnu fazu od fetusne. Jeste li vi zapravo za zabranu abortusa?", pitala je.

"Pravo na život prvenstveno je iznad svakog drugog prava. Ako to znači da moramo svim silama štititi dijete koje je bespomoćno - u redu. Ako nas hoćete prikazati manje obrazovanima reći ću vam samo da medicina i biologija vrlo jasno govore kada ljudski život počinje - od trenutka začeča. Od tog trenutka dijete ima pravo na život", kazala je Foretić te upitala Marinu Škrabalo: "Gospođo, jeste li vi bili ikada bili embrij?". "Ja sam ljudsko biće, a prema Deklaraciji o pravima čovjeka ljudsko biće postaje ljudskim bićem onda kada se rodi. Naša javno zdravstvena politika štiti prenatalnu fazu, a vaši zahtjevi kose se s odlukom Ustavnog suda koja kaže da do 10 tjedna trudnoće majka ima autonomno pravo na odluku, a nakon toga se balansira pravo majke s pravom budućeg ljudskog bića na to da se razvije", ponovila je Škrabalo. Foretić je inzistirala na odgovoru na pitanje "Jeste li vi bili ikada bili embrij?" "Vjerojatno sam bila embrij, pa fetus a rodila sam se zahvaljujući mojoj majci koja je trudnoću iznijela u radosti i podršci", kazala je Škrabalo. 

Ivana Foretić, inače majka četvero djece, ponovila je stav udruge Vigilare da se protive Istanbulskoj konvenciji "jer nameće transrodnost kao nešto normalno", te da njena "ratifikacija ima potencijalnu opasnost za osjetljive skupine u društvu - žene i djecu". "Možemo doći do situacije, koja se i dogodila - da stariji čovjek, sam odluči postati djevojčica i tako djelovati". "Otvaramo vrata seksualnim predatorima i činimo nesigurnim društvo za djecu i žene", kazala je. Najavila je da će iduće godine ići s prijedlogom zakona. Naglasila je kako je udruga Vigilare protiv nasilja nad ženama i oštro ga osuđuje.

"Istanbulska konvencija je rezultat višegodišnjeg rada više stručnjaka Vijeća Europe s prikupljenim znanjem iz prakse  - kako bi se napravio protokol radi prevencije i potpore ženama koje su svrha nasilja", kazala je Marina Škrabalo. Poručila je da su "religijske fundamentalističke organizacije" dobile "naputke kako rušiti Istanbulsku konvenciju i dosegnutu razinu 'mainstream' politike i promocije rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj". Kada bi zaklada Vigilare stvarno borila protiv nasilja nad ženama i protiv seksualnih predatora, "gospodin Batarelo se ne bi družio s opozvanim australskim kardinalom, koji je povezan s najvećim pedofilskim skandalom". Škrabalo se pozvala i na tezu da "nerođeno dijete, i u slučaju silovanja ima veća prava u odnosu na povrijeđenu i istraumatiziranu ženu".

Foretić je kazala kako sa strane znanosti, sve ide u prilog njihovim tezama - naročito psihologije. "Dijete je dijete i ono ne treba ispaštati za grijehe svog oca ili majke. Prekršaj silovanja treba drakonski kazniti i goniti, a trudnici pružiti adekvatnu pomoć. Ženi ne treba nakalemiti težak čin ubojstva drugog čovjeka nego joj treba pomoć da se iz toga izdigne i postane spasiteljica drugoga života", kazala je. "Izrazito sam prestrašena fundamentalističkom politikom koju promovira Vigilare i na taj način vrijeđa mnoge vjernike u ovoj zemlji", odgovorila joj je Škrabalo.