Mesić opravdava korištenje državne imovine: Broz je naslijedio samo pudlice

Početkom tjedna u Dnevniku smo ekskluzivno objavili da država pokreće postupak povrata 35 tisuća četvornih metara vinograda, voćnjaka i šume u Samoboru te takozvane Titove vile odnosno Titova ljetnikovca kojim se više od dva desetljeća bespravno koristi Aleksandar Broz, sin Josipa Broza Tita.

Ministarstvo državne imovine dobilo je službenu procjenu vrijednosti nekretnine. Od Aleksandra Broza tražit će da plati zakupninu za posljednjih pet godina, za što nije nastupila zastara. Broz nema pravnog uporišta za korištenje tog posjeda jer je on od travnja 1998. u državnom vlasništvu. 

Ljetnikovac i nekretnine na 35.000 četvornih metara svojevremeno su bile u vlasništvu Aleksandra Broza. No on ih se odrekao u korist društvene zajednice. Nakon Titove smrti Broz mlađi 1982. godine traži povrat nekretnina, a taj zahtjev bezuspješno ponavlja 1990. i 1991. Država se 1998. uknjižuje kao vlasnik i, temeljem toga, tadašnji državni pravobranitelj Petar Šale 2000. traži od Aleksandra Broza da u roku od 30 dana preda posjed Republici Hrvatskoj.  Te je nekretnine u Samoboru Račanova vlada 2001. dala na upravljanje Uredu predsjednika RH. I tako je bilo 15 godina, sve do lani.

Za ministra Gorana Marića to je otimanje državne imovine uz otvorenu 15-godišnju zaštitu najviše institucije u državi - predsjednika Republike Hrvatske.

Bivši predsjednik RH Stjepan Mesić kaže da se samo sjeća da je Titov sin tražio da mu se vrati imovina njegovog oca jer je nekakvim previdom to preneseno u državnu imovinu. Mesić je rekao kako sin nije naslijedio ništa osim pudlica. Smatrali smo kako on to ne može prenijeti, da onda Ured s tim raspolaže, rekao je Mesić.

Prema službenoj procjeni, ljetnikovac i zemljište vrijedni su gotovo 6 milijuna kuna. Već u ponedjeljak Ministarstvo državne imovine podnijet će Državnom odvjetništvu službeni zahtjev za povrat bespravno korištenih nekretnina i naplatu protupravno stečene koristi. Riječ je o gotovo 900 tisuća kuna za posljednjih pet godina. Preostala 2,5 milijuna kuna za korištenje nekretnina od 1998. ne mogu se naplatiti zbog zastare.