Roditeljima njegovateljima pomoć šest mjeseci nakon smrti djeteta

Na sastanku Udruge "Anđeli" i Udruge "Sjena" na sastanku s ministricom demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nadom Murganić dogovoreno je da će Ministarstvo preko centara za socijalnu skrb financijski pomagati roditelje njegovatelje šest mjeseci nakon smrti djeteta.

To će biti na snazi do izrade novog Zakona o socijalnoj skrbi kojim bi trebalo bolje urediti prava roditelja njegovatelja, a koji će biti usklađen sa Zakonom o radu. Predstavnice udruga pozvane su da sudjeluju u izradi novog Zakona koji bi trebao stupiti na snagu 2018.

Jedan od posljednjih slučajeva je onaj 12-godišnjeg Leona koji je preminuo nakon višegodišnje borbe s brojnim bolestima. Njegova je majka odmah nakon Leonove smrti izgubila status njegovateljice, a time i pripadajuću naknadu jer zakon nije predvidio pomoć roditeljima nakon smrti djeteta.