Aktivistice, političarke i stručnjakinje za ratifikaciju Istanbulske konvencije

Na Trgu sv. Marka u Zagrebu održana je prosvjedna akcija u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.  Organizacije civilnog društva, aktivistice i političarke različitih osobnih i političkih uvjerenja zahtijevale su ratifikaciju Konvencije VE-a za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji do kraja aktualne saborske sjednice.

Stanke u Saboru: Nasilje nad ženama i Istanbulska konvencija - video


Od zastupnica i zastupnika traži se solidarnost sa svim ženama izloženima nasilju i diskriminaciji. Zastupnici trebaju preuzeti odgovornost za sve žene koje su ubili njihovi supruzi, partneri, očevi i sinovi, tražili su organizatori prosvjeda te pozvali na ratificiranje Istanbulske konvencije, a samim time i sustavnu zaštitu svih žena u RH od rodno uvjetovanog nasilja.

Aktivistice, političarke i stručnjakinje, među kojima su Sanja Sarnavka, Vesna Pusić, Ivana Ninčević Lesandrić, Rada Borić, Anka Mrak-Taritaš, Sabina Glasovac, Mirela Holy, Jadranka Sloković i mnoge druge, skupljale su potpise saborskih zastupnika i zastupnica. Njihovi potpisi jamčit će da će aktivno zahtijevati ratifikaciju i za nju glasovati.Neki od zastupnika koji su dali potpise su Bojan Glavašević, Mirando Mrsić, Anka Mrak Taritaš, Josip Klisović i drugi, dok su Željko Glasnović i Stevo Culej izjavili kako neće potpisati. Ondje je bio i Boris Jokić koji je dao svoj potpis.

Najavljeno je da će se nakon prosvjeda hrvatskoj javnosti predočiti popis klubova, zastupnica i zastupnika koji su preuzeli odgovornost za ratifikaciju Istanbulske konvencije.

Udruge su pozvale i sve građanke i građane kojima je stalo do efikasne i jednako dostupne zaštite za žene i djevojčice žrtve fizičkog, seksualnog, psihičkog i ekonomskog nasilja, sve one koji vjeruju da se borbom protiv predrasuda i stereotipa i boljim obrazovanjem može smanjiti stopa nasilja nad ženama – da potpišu zahtjev za ratifikaciju Konvencije na: http://www.potpisujem.org/hr/.