Plenković: Slobodan Praljak je uputio snažnu poruku haškom sudu

Premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade još je jednom izrazio sućut obitelji Slobodana Praljka i žaljenje zbog jučerašnjeg događaja. Iz moralnih razloga sam je sebi oduzeo život, to je događaj bez presedana. Uputio je snažnu poruku haškom sudu kako je presuda nepravedna, rekao je premijer.  

Ponovio je kako su Hrvatska i BiH prijateljske zemlje te podsjetio na potporu koju je naša zemlja pružala tijekom rata u BiH.

Haški sud sudi pojedincima, ne državama i ne govori o odgovornosti države. S te strane za Republiku Hrvatsku nema nikakvih elemenata koji bi utjecali na nekakvu njezinu odgovornost. Presude suda moraju pridonijeti procesu utvrđivanja istine i pomirbe, naglasio je Plenković.

Podsjetio je kako će se redovita sjednica Vlade održati sutra u Osijeku.
Vlada je na sjednici odbila zastupničke amandmane na prijedlog proračuna za 2018. godinu, a ministar financija Zdravko Marić najavio je da će prihvatiti samo jedan amandman na prijedlog proračuna izvanproračunskih fondova i to onaj vezano za Hrvatske ceste i sanaciju klizišta.

Zastupnici su na prijedlog proračuna za iduću godinu i prijedloge financijskih planova izvanproračunskih fondova podnijeli ukupno 147 amandmana te dva na prijedlog zakona o izvršenju državnog proračuna, a nakon što se danas izjasne o predloženim amandmanima trebaju donijeti proračun za 2018. godinu.

Po riječima ministra financija, od ukupno 147 podnijetih amandmana, njih 25 nije podnijeto u skladu sa Zakonom o proračunu, dok je jedan povučen. Najveći dio amandmana na prijedlog proračuna odnosi se na resore znanosti i obrazovanja, demografije, pravosuđa, mora, prometa i infrastrukture, itd.

Ministar financija najavio je da će od podnesenih amandmana samo jedan biti prihvaćen, a odnosi se na Hrvatske ceste i sredstva za sanaciju klizišta.
Predstavnici Vlade tako bi tijekom današnjeg izjašnjavanja u Saboru prihvatili amandman Kluba zastupnika HNS-a na prijedlog financijskog plana Hrvatskih cesta, kojim bi se iznos za sanaciju klizišta povećao za sedam milijuna kuna, dok bi se za taj iznos smanjila stavka kamata na primljene zajmove.

Inače, prijedlogom proračuna za iduću godinu Vlada predviđa da će ukupni prihodi biti na razini od 129 milijardi kuna, što je 6,1 posto više u odnosu na originalni proračun za ovu godinu. Ukupni rashodi bit će 133,3 milijardi kuna ili 5 milijardi viši. Deficit opće države bit će na razini 0,5 posto BDP-a ili 2 milijarde kuna, dok se stopa gospodarskog rasta projicira u visini od 2,9 posto.

Vlada je u saboru uputila i nekoliko svojih amandmana nomotehničke prirode na konačni prijedlog zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te dala prethodnu suglasnost svome predstavniku za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na taj zakon.

Ministar branitelja Tomo Medved izvijestio je da je na konačni prijedlog zakona zaprimljeno 26 amandmana, a da Vlada predlaže prihvaćanje njih četiri - jedan amandman saborskog Odbora za zakonodavstvo, jedan amandman kluba HNS-a, jedan amandman Odbora za ratne veterane i jedan amandman Neovisnih za Hrvatsku.

Na dnevnom redu bio je i prijedlog odluke o isplati materijalnih prava i drugih naknada te visina osnovice za obračun plaća u javnim službama.

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić rekao je kako su paralelno vođeni pregovori sa sindikatima javnih službi i nakon 16 rundi pregovora i zadnje runde koja je trajala 10 sati u ponedjeljak, postignut je dogovor i parafiran sporazum, te sindikalna strana trenutno provodi referendume po tom pitanju.

Sukladno dogovoru odlučili su se na povećanje osnovice za dva posto, te s obzirom da sindikati moraju provesti referendume da će se u 11 mjesecu sva prava osigurati po starom kolektivnom ugovoru, a od 1.12. po novom kolektivnom. Parafiranom sporazumu posebno je uređen prijevoz gdje smo povisili kilometražu sa 0.75 na 1 kunu, gdje smo našim starijim sugrađanima preko 61 godine, a koji žive manje od 2 kilometra omogućili i kartu za javni prijevoz. Također je dogovoreno je da će ove, sljedeće, ali i narednih godina biti isplaćena božićnica i regres. I posebice je bitno da ćemo svake godine u 5 mjesecu pregovarati o osnovici božićnice i regresa prije donošenja smjernica za fiskalnu politiku i proračun kako bi se svake godine mogla planirati sredstva, rekao je Pavić.