Holy: Projekte stopira loša priprema, a ne ekološke udruge

Bi li plinska elektrana ugrozila Perućko jezero? Može li terminal za ukapljeni plin u Omišlju narušiti ekološku ravnotežu Kvarnerskog zaljeva? Zaustavljaju li aktivisti sve velike investicije ili čuvaju prirodu?

Pitanja su to na koja smo odgovore pokušali pronaći u Otvorenom u kojem su gostovali fizičar
Mislav Cvitković, sveučilišni profesor ekologije Tarzan Legović, predsjednik Udruženja stranih ulagača u Hrvatskoj Mladen Fogec, bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić i predsjednik Udruge Eko Kvarner Vjeran Piršić.

Povjerenstvo je srušilo Studiju utjecaja na okoliš nove plinske elektrane na Perući. No oprečni stavovi fizičara Mislava Cvitkovića i sveučilišnog profesora ekologije Tarzana Legovića su ostali. Dok Cvitković smatra da je ekološko pitanje kod projekta elektrane vrlo izraženo jer bi došlo do zagrijavanja Peruće i Cetine, Legović ističe da Hrvatskoj osim elektrane na Perući treba još nekoliko elektrana, a da do zagrijavanja ne bi dolazilo jer bi se elektrana automatski ugasila ako bi zagrijavanje bilo veće od 2 stupnja Celzijusa.  

On smatra da su se gašenjem projekta plinske elektrane na Perući skupljali politički bodovi za Most. Cvitkoviću je čestitao na uspješnosti u tome.

Termoelektrane na plin važan su tranzicijski energent koji stabilizira prilično nestabilne obnovljive izvore energije, izjavila je Mirela Holy. Prema njenom mišljenju, potrebne su vršne termoelektrane kako bi balansirale taj sustav. No, problem kod projekta elektrane na Perući vidi u činjenici da na trasi predviđenog plinovoda nema velikih potrošača.  

Strateške projekte u Hrvatskoj ne zaustavljaju ekološke udruge, nego loša priprema tih velikih projekata, kaže Holy, a kao primjer je izdvojila projekt LNG terminala na Krku.
O isplativosti LNG terminala na Krku ne može se govoriti dok ne dođu obvezujuće ponude za zakup kapaciteta, smatra Pudić.

Zamjerke na sadašnju verziju strateškog energetskog projekta LNG terminala na ima Udruga Eko Kvarner. Njen predsjednik, Vjeran Piršić ističe da je recentna Uprava vratila projekt u zonu neprihvatljivosti jer bi se more koristilo za reuplinjavanje, ali i klor.

Mladen Fogec je govorio o nepovoljnoj poduzetničkoj klimi.

Emisiju u cijelosti pogledajte na: