Hrvatska među zemljama EU-a s najboljom potporom obiteljima

Prosječni iznos državne potpore EU-a u smislu dječjeg doplatka i obiteljskih naknada iznosi približno 2.383 eura godišnje. Prema izvješću koje je objavilo konzultantsko poduzeće PwC pod nazivom "Allowances and benefits to support families in EU states — 2017", u Poljskoj to iznosi 8.225 poljskih zlota. U usporedbi s prosječnom plaćom, taj iznos smješta Poljsku na 4. mjesto među 28 država EU-a sa 7,9 % što je uspjeh jednak onome prošle godine.

Stručnjaci ističu činjenicu da je pozitivan i trajan trend zabilježen u državama koje su osim financijske pomoći uvele i sustavna rješenja. Poljsku na 5. mjestu slijedi Hrvatska, s 7,4 posto, nakon povećanja dječjeg doplatka (za 1,7 postotnih poena).

Konzultantsko poduzeće PwC je za izradu izvješća osmislilo simulacijski model kako bi procijenili potporu koju prosječna obitelj, s dva zaposlena roditelja koji zarađuju prosječnu plaću te imaju dvoje djece u dobi od 4 i 8 godina, može očekivati u 2017. godini. Podaci prikupljeni u izvješću upućuju na to da je prosječni iznos izravne pomoći u zemljama EU-a u smislu dječjih doplataka i obiteljskih naknada približno 2.383 eura godišnje.

Na ljestvici najbolje kotiraju Luksemburg (7.538 eura) i Francuska (6.788 eura). Financijska pomoć obiteljima u Poljskoj iznosi oko 1.926 eura (8.225 poljskih zlota), što Poljsku smješta na sredinu ljestvice. Međutim, kada se iznos potpore usporedi s prosječnom plaćom u dotičnoj zemlji, Poljska se nalazi na četvrtom mjestu, odmah iza Francuske, Mađarske i Austrije.

U većini zemalja EU-a zabilježena je povezanost između poreznih poticaja i poreznih olakšica obiteljima te visoke stope plodnosti. Jedan od primjera je Francuska, koja ima najveće potpore obiteljima u EU-u te najvišu stopu nataliteta. Međutim, postoje iznimke kao što je Njemačka, gdje značajna financijska potpora obiteljima zasad nije utjecala na stopu nataliteta.
 
Ukupna državna potpora 2017. godine (u EUR) odnosno dječji doplatci i obiteljske potpore u Hrvatskoj je iznosila 1.950 eura, no pitanje koje se postavlja u ovom izvješću jest može li korištenje odgovarajućih državnih poticaja i olakšica za obitelji pridonijeti povećanju nataliteta i hoće li to biti dovoljno. Naime, gledamo li kretanje stope nataliteta u zemljama EU, Hrvatska se ovdje nalazi na 21. mjestu, dok je usporedbe radi, po stopi nataliteta Poljska na 27. mjestu što je jedna od najnižih stopa u EU.