Građani protiv odlagališta otpada u Podsusedu

Još jedna pobuna zbog odlagališta otpada. Ovaj put riječ je o zagrebačkom Podsusedu.

Stanovnici ne žele centar za reciklažu i odlaganje građevnog otpada koji bi se trebao graditi na mjestu bivše cementare. Zabrinuti su jer bi se ondje trebao odlagati i azbest. Zbog toga su organizirali tribinu i prosvjedno okupljanje.