Vlada u Sabor poslala prijedlog zakona o Istanbulskoj konvenciji

Vlada je sa sjednice u Hrvatski sabor uputila prijedlog zakona o potvrđivanju tzv. Istanbulske konvencije, zajedno s interpretativnom izjavom, a premijer Andrej Plenković istaknuo je da je  riječ o konvenciji koja je prihvaćena u okviru Vijeća Europe. Ono što je ključno je da se Konvencija bavi groznim društvenim fenomenom - nasiljem nad ženama i nasiljem u obitelji što je paneuropski problem, kazao je premijer. Svi ministri izjasnili su se za potvrđivanje Konvencije.

U i
nterpretativnoj izjavi navodi se da je cilj Konvencije zaštita žena od svih oblika nasilja, da njezine odredbe ne sadrže obvezu uvođenja "rodne ideologije" u hrvatski pravni i obrazovni sustav te da je Konvencija u skladu s ustavnim odredbama, posebno onima o zaštiti od ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Najvažnija politička tema proteklih dana je Istanbulska konvencija. Trebamo reći nekoliko riječi koje mi se čine bitnim da hrvatska javnost treba biti svjesna kad bude zauzimala stavove o temi, rekao je među ostalim premijer nakon usvajanja dnevnog reda na početku sjednice te osvrta na nekoliko aktualnosti protekloga tjedna.

Nekoliko stvari smatramo bitnima. Ova konvencija je prihvaćena u okviru Vijeća Europe. Važno je podsjetiti se da smo u Vijeću Euorpe od 1996. godine. To je bilo veliko postignuće toga desetljećaTa organizacija počiva na slobodi, demokraciji, ljudskim pravima i vladavini prava, rekao je Plenković.

Ova konvencija bavi se nasiljem nad ženama i nasiljem u obitelji. To je paneuropski problem, svih europskih država, dodaje.

Slanje ratifikacije u proceduru je politička volja moje Vlade. Ne činimo to zbog pritisaka, nego zbog programa ove Vlade, temeljem postignutog čvrstog uvjerenja da će ratificiranje konvencije osnažiti pravni i institucionalni okvir za sprječavanje nasilja u obitelji. Konvenciju je potpisalo i ratificiralo 28 članica Europe i 17 članica EU-a, rekao je Plenković.

Ratifikacija Konvencije osnažit će i pravni i institucionalni i financijski okvir za rješavanje problema nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Priče o financijskim obvezama od milijardu kuna nisu točne. Hrvatska ima svoj nacionalni program kojega smo usvojili ove jeseni za sprečavanje nasilja. Alocirano je 70 milijuna kuna u proračunu za ovu godinu. Dio tih sredstava predviđen je i za provedbu ove konvencije, dodao je.

Vezano uz tijelo koje se zove Skupina stručnjaka za borbu protiv nasilja nad ženama (GREVIO), Plenković je istaknuo da to nije nikakvo neobično kontrolno tijelo jer takva tijela postoje u različitim konvencijama Vijeća Europe, npr. GREKO u konvenciji za borbu protiv korupcije, GRETA u konvenciji za borbu protiv trgovine ljudima i slično.

Naglasio je da je bit Istanbulske konvencije spriječiti nasilje nad ženama i nasilje u obitelji jer je, po podacima MUP-a, u Hrvatskoj između 2013. i 2017. godine ukupno bilo 195 ubojstava. Od toga ukupan broj ubijenih žena bio je 91, pri čemu je njih 63 bilo od njima bliskih osoba, a 46 od intimnih partnera.

Uvažavajući zabrinutost određenih skupina u društvu, onih koji u sadržaju Istanbulske konvencije vide neke opasnosti, odlučili smo dodati interpretativnu izjavu. To su instrumenti koje države koriste kada žele precizirati neki ugovor i dio su međunarodnog običajnog prava, kaže Plenković.

U članku 4 usvojit ćemo tri važne poruke da ova Konvencija ne sadrži preuzimanje nikakvih međunarodnih pravnih obveza koje se kose s vrijednostima jednoga dijela hrvatskoga društva, dodaje.
[EMBED:https://twitter.com/VladaRH/status/976733619942313984]
U drugoj rečenici ćemo jasno kazati da Hrvatska smatra da odredbe ne sadrže obveze uvođenja rodne ideologije ni promjene ustavne definicije braka. Nema pravne obveze za priznanje trećeg spola, nema obveze za redefinicijom braka, nema uvođenja sadržaja u škole koje nisu u skladu s našim vrijednostima. Nema skrivenih namjera. S punom odgovornošću predlažem da ovaj zakon uputimo u Sabor, rekao je premijer.
[EMBED:https://twitter.com/VladaRH/status/976734115277037568]
Potom se u vezi s Konvencijom obratila ministrica Nada Murganić. Potvrđivanjem ove konvencije stvorit će se daljnje pravne pretpostavke za dosljednu i učinkovitiju primjenu domaćeg zakonodavstva, a samim tim i Konvencije. Cilj je pridonijeti suzbijanju svih oblika nasilja, kazala je. Vlada RH naručila istraživanje o Istanbulskoj konvenicji - 66% za, 22,8% protiv

Vlada Republike Hrvatske naručila je istraživanje o Istanbulskoj konvenciji. Provela ga je agencija Ipsos telefonskim putem na reprezentativnom uzorku od 604 punoljetna građanina od 19. do 20. ožujka.

Prema tom istraživanjiu 66% ispitanih podržava Konvenciju (31,9% podržava u potpunosti, 34,1% uglavnom podržava), 22,8% ne podržava (12,4% uopće ne podržava, 10,4% uglavnom ne podržava), a 11,1% ne zna za to.

Gledano po strukturi biračkog tijela 59% birača HDZ-a podržava Konvenciju, 70% birača Mosta i Živog zida i 90% birača SDP-a. 

Ministri se izjašnjavali o Konvenciji uoči sjednice Vlade

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je uoči Vladine sjednice da se s ratifikacijom Istanbulske konvencije ništa bitno neće promijeniti, jer Hrvatska ima dobru zakonsku regulativu za zaštitu žena od nasilja i za nasilje u obitelji, ali da ne postoji ni jedan razlog da je Hrvatska ne prihvati i time bolje zaštiti žene.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je također uoči sjednice Vlade da neće biti problema s primjenom Istanbulske konvencije u obrazovanju jer hrvatski zakoni posebno vode računa o ravnopravnosti spolova.

Ministar uprave Lovro Kuščević poručio je da će glasovati protiv nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, kao što je to učinila većina zemalja Europske unije.