Država i grad Rijeka dogovorili podjelu više od stotinu vrijednih objekata

Više od stotinu vrijednih objekata državne imovine na području Grada Rijeke tijekom ove godine dobit će svog titulara. Riječ je o mnogobrojnim nekretninama i terenima koje je grad koristio, a pripadali su državi ili su bili u suvlasništvu grada i države. Kako sve to razriješiti dogovorili su ministar državne imovine Goran Marić i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.

Zakon o upravljanju državnom imovinom u postupku je donošenja. Slučajevi poput suvlasništva države i grada riješit će se recipročnom podjelom. Dug Rijeke prema državi od 70 milijuna kuna za korištenje imovine, bit će nadoknađen ustupanjem gradskih prostora državnim institucijama. Ostali sporni slučajevi rješavat će se izvansudskom nagodbom. 

''Ne samo grad Rijeka nego i Republika Hrvatska riješit će mnoge svoje poteškoće, naplatiti potraživanja, aktivirat će se imovina na području grada Rijeke, poticat će se zaposlenost, investicije i izbjeći sudski sporovi'', kazao je ministar državne imovine Goran Marić.

Cijeli taj opsežan posao polazi od toga da svugdje gdje se radi o javnom interesu: zemljište, makar i državno, treba postati vlasništvo ustanova ili lokalne samouprave koje na njemu djeluju. ''Do sada smo imali situaciju da su neke škole ili vrtići građeni na zemljištu koje je sada evidentirano kao vlasništvo države. Zbog takvih neriješenih odnosa nismo mogli prijaviti takve objekte za program energetske učinkovitosti i dobiti europska sredstva'', rekao je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.

Dogovor dviju strana već je dijelom u postupku realizacije. Država je ustupila svoj vlasnički udio u 6 stanova koji će Grad dodijeliti socijalno najugroženijima te Gradu Rijeci darovala zemljište nužno za dovršetak jedne prigradske prometnice.